PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH DANAS ZASJEDA-BORCI NAJAVILI PROTEST

Prva redovna sjednica u novom mandatu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine biće održana danas u Sarajevu. Među najavljenim tačkama dnevnog reda je i Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je, po skraćenom postupku, predložio Klub zastupnika Demokratske fronte – Građanskog saveza (DF-GS).

Uoči sjednice Predstavničkog doma bivši borci najavili su svoj dolazak pred Parlament. Njihov osnovni zahtjev je javno objavljivanje registra boraca i uvođenje boračkog dodatka, za one koji nemaju nikakva primanja. Ukoliko zakon ne bude usvojen, poručuju-posegnuće za radikalnijim mjerama.

Podsjećamo, Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica usvojen je u različitim tekstovima u Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Naknadni pokušaj usaglašavanja te dvije verzije ostao je bez rezultata. 

Koplja se lome oko amandmana koje su predložili poslanici DF-a i GS-a, a koji se tiču objavljivanja registra demobilisanih boraca i uvođenja boračkog dodatka. Ratni veterani, naime, tvrde da je po završetku rata na spiskovima boraca bilo oko 280 hiljada imena, a da ih je sada više od 600 hiljada.

Borački registar objavljen je prošle godine, ali je na raspolaganju tek nadležnim institucijama, dok demobilisani borci traže da on bude javan i dostupan svim zainteresovanim osobama. Vlada Federacije na njihove se zahtjeve oglušila.

Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih osoba – rezidenata FBiH, koja su ostvarila prihode iz inostranstva, također je u najavljenom dnevnom redu za ovu sjednicu, a predlagač je zastupnik Socijaldemokratske partije BiH Irfan Čengić koji ga je u parlamentarnu proceduru uputio po hitnom postupku.

Više drugih zakona je predloženo po skraćenoj proceduri, a njihov cilj je da sedam općina u Federaciji BiH dobiju administrativno status gradova. To su općine: Čapljina, Ljubuški, Gradačac, Visoko, Živinice, Gračanica i Srebrenik.

Jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda je i odobravanje odluke o izdavanju garancije Federacije BiH i davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje preduzeća Elektroprivreda BiH kod izvozno-uvozne banke Kine za Projekat izgradnje Bloka 7 – 450 MW Termoelektrane Tuzla.

Sjednica bi trebalo da počne u 10 sati.

bhrt.ba