Pojačane kontrole inspekcije u narednom periodu

Inspektori Uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde u narednom periodu nastavljaju sa kontrolama u različitim oblastima, a na temelju zaključaka koji su nedavno usvojeni na kolegiju direktora u Federalnoj Upravi za inspekcijske poslove. Između ostalog, kontrola porijekla roba koje se stavljaju u promet, trebala bi doprinijeti i stabilizaciji cijena posebno osnovnih životnih namirnica.

Po riječima direktora Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove Mithata Hadžiomerovića, u prvih narednih nekoliko mjeseci akcenat rada će biti na kontroli prijevoza roba, da li ih prati adekvatna  dokumentacija,  higijenski status  i da li su robe adekvatno prijavljene. Takođe će biti kontrolisana i sredstva prijevoza, da li ispunjavaju uslove što se tiče prijevoza određenih roba.

Akcionim planom, pored ostalog, prezicirano je i kada i u kojem kantonu će biti provedene pojačane kontrole tržišne i inspekcije rada.

Prema planu, inspektori federalne uzprave će zajedno sa kantonalnim  kontrole u toj oblasti obavit će u junu.

Generalni problem evidentan u Federaciji ali i cijeloj državi su  laboratorije za ispitivanje namirnica gdje će se insistirati na njihovom akreditiranju – ističe Hadžiomerović.