Mašović: NATO je temelj kolektivne sigurnosti, pristupanje donosi prosperitet za BiH

“Osnovni cilj NATO-a je da pruži zaštitu slobode i sigurnost svim svojim članicama u Evropi i Sjevernoj Americi. Dostizanjem navedenog cilja stvaraju se uslovi za jačanje ekonomskog razvoja kroz uvezivanje ekonomija i razvijanje demokratije kao preduslova za prosperitet naroda koji živi u određenoj zemlji, članici NATO saveza. Naravno, da bi se to ostvarilo savez razvija i koristi kako politički utjecaj tako i svoje vojne sposobnosti, u zavisnosti od prirode prijetnji po sigurnost s kojima se suočavaju države članice. Brojni su benefiti koji proizilaze iz priključenja NATO-u. Polazeći od činjenice da je NATO sinonim za sigurnu, stabilnu i ekonomski prosperitetnu državu koju odlikuju demokratski principi, jasno je da je značaj pristupanja NATO-u za državu BiH, kao i društvo u cjelini, ogroman”, rekao je za Klix.ba generalpukovnik Mašović.

OS i BiH bi postali ravnopravni partneri

Ističe da bi Oružane snage Bosne i Hercegovine, kao eventualne punopravne članice NATO-a i BiH kao država bile bi uključene u sve aktivnosti koje sprovodi NATO savez i imale bi pravo ravnopravnog odlučivanja o istim.

“Naše Oružane snage bi postale ravnopravan partner i saveznik s oružanim snagama 29 drugih zemalja, čime bi OS BiH mogle računati ne samo na svoje resurse, nego i resurse svih saveznika. Dalje, OS BiH bi dobile puni pristup doktrini i obuci uključujući vojne vježbe, čime bi se znatno unaprijedile sposobnosti OS BiH”, smatra on.

Pripadnici OS BiH danas učestvuju u mirovnim misijama širom svijeta, a to je, prema mišljenju Mašovića, jedan od najboljih pokazatelja spremnosti OS BiH da se priključi NATO-u. Naši vojnici su u mirovnim misijama koje vode UN, EU i NATO i predstavljaju BiH u najboljem svjetlu.

“Moram naglasiti da su OS BiH i ranije učestvovale u misijama koje su vodili UN i NATO, a od 2018. godine prvi put učestvuju i u operaciji podrške miru u Centralnoafričkoj Republici u Misiji obuke pod vodstvom Evropske unije. Pripadnici OS BiH su najbolji ambasadori svoje zemlje širom svijeta, ne samo u međunarodnim organizacijama, već i kod lokalnog stanovništva u zemljama u kojima pripadnici OS BiH svojim nesebičnim zalaganjima i profesionalizmom pokušavaju doprinijeti stvaranju boljeg sigurnosnog okruženja, a samim time i uslova za bolji i prosperitetniji život. Mi u BiH najbolje znamo kakve su posljedice rata te se danas osjećamo ponosno kada možemo pomagati drugima da žive u miru”, naglasio je.

Bh. oficiri već u NATO komandama

Iako se čini da put ka priključenju NATO-u traje predugo, radom vojničkog, podoficirskog i oficirskog kadra, kao i civilnih osoba na službi u OS BiH i državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti BiH postignuto je mnogo toga. Jedan od primjera je da je doktrina OS BiH prilagođena i kompatibilna NATO doktrini, što je jedan od značajnih preduslova kompatibilnosti OS BiH sa NATO standardima.

“Prihvatanje NATO koncepta operativnih sposobnosti (Operational Capability Concept Evaluation and Feedback–OCC E&F) odnosno programa za ocjenjivanje deklarisanih jedinica OS BiH omogućilo je OS BiH da, prolazeći kroz razne kavalifikacijske kapije koje su definisane u NATO standardima, dostignu stepen interoperabilnosti i sposobnosti jedinica jednako ili približno jednako vojskama zemalja NATO-a”, rekao je generalpukovnik.

Veliki broj vojnika, podoficira i oficira OS BiH prošlo je kroz razne edukacijske programe i kurseve u NATO centrima za obuku i centrima za edukaciju, kao i u sličnim centrima prijateljskih zemalja koje su članice NATO-a. Većina ovog kadra je do sada učestvovala na raznim NATO događajima i na njima su pokazali zavidan nivo znanja i sposobnosti.

“OS BiH su razvile vojno-diplomatsku strukturu po različitim nivoima komandovanja i kontrole u NATO strukturi, što podrazumijeva prisustvo vojnih predstavnika BiH u različitim NATO komandama. Trenutno su oficiri i podoficiri OS BiH angažovani u sljedećim NATO komandama: NATO HQ Brisel Belgija, SHAPE Mons Belgija, NATO škola Oberamergau Njemačka, JFC Napulj Italija, a u narednom periodu i u JFC Brunsum Holandija. Oficiri koji rade u ovim komandama su sastavni dio ovih komandi i rade zajedno s drugim oficirima NATO zemalja. Ovim se daje mogućnost partnerskim zemljama NATO-a da i na ovaj način daju svoj doprinos u radu NATO komandi i štabova, a također isti sakupljaju iskustva koja će pomoći OS BiH u kasnijoj fazi priključenja NATO-u”, istakao je.

Kursevi PSOTC-a imaju NATO akreditacije

Centar za obuku za mirovne operacije (PSOTC) ima izuzetnu saradnju sa NATO obrazovnim institucijama. PSOTC je jedan od vodećih centara PfP zemalja u ovoj oblasti i u nekim segmentima je u potpunosti izjednačen sa sličnim NATO centrima širom svijeta. Do sada je u ovom centru obučeno 3.339 stranih studenata na različitim kursevima za operacije podrške miru.

“Veoma je bitno naglasiti da pet kurseva iz programa kurseva koji se održavaju u PSOTC-u imaju NATO akreditaciju, što znači da certifikat iz ovog centra ima istu validnost kao i certifikat iz bilo kojeg NATO centra za obuku.
Navedeno je samo dio toga što su OS BiH u proteklom periodu uradile, a nekom drugom prilikom možemo navesti i još mnogo toga jer je spektar aktivnosti ogroman i raznolik”, kazao je Mašović.

BiH mora nastaviti reforme

Oružane snage BiH očekuju da će uskoro biti stavljen u funkciju dokument pod nazivom “Pregled odbrane”, ali i, kako kaže generalpukovnik, ono što je suštinski veoma važno za OS BiH, a odnosi se na implementaciju Plana modernizacije OS BiH. Očekuju da će doći do poboljšanja statusa pripadnika OS BiH koji to, naglašava, svojim radom zaslužuju, ali i poboljšanje ukupnih uslova za život i rad, kao i poboljšanje postojeće infrastrukture.

“Kada je riječ o aktivnostima koje se tiču cjelokupnog bh. društva, moram naglasiti da aktiviranje MAP-a, odnosno prilika da se dostavi Godišnji nacionalni plan, ne znači da smo u NATO-u. Realno gledajući, to znači da BiH mora nastaviti reforme, jer MAP obuhvata različite oblasti reformskih procesa države definisane kroz pet osnovnih poglavlja koja obuhvataju politička i ekonomska pitanja, vojno odbrambena, pitanja iz oblasti resursa, sigurnosti i pravne oblasti. Znači, rad na izradi i dostavljanju ovogodišnjeg i godišnjeg nacionalnog plana sljedećih godina podrazumijeva mobilizaciju cjelokupnog državnog aparata i pojačanu međuresornu saradnju u skoro svim pitanjima koja se tiču i puta BiH ka pristupanju odnosno članstvu u Evropsku uniju”, rekao je generalpukovnik.

Odluka o sigurnosnim pitanjima u svijetu

Podvlači da je Sjevernoatlantski savez temelj kolektivne sigurnosti EU, tako da je niz važnih uslova za integraciju koja se tiču, prije svega, demokratije, vladavine prava i sigurnosti, skoro isti i za jednu i drugu organizaciju. Većina članica NATO-a su istovremeno i članice EU.

“Vjerujem da ćemo svi zajedno učiniti sve što je u našoj moći da BiH što prije ostvari pristup NATO-u, a onda i EU i na najbolji način pomogne svojim građanima kroz bolju sigurnost, ekonomiju, vladavinu prava, odnosno jednom riječju prosperitet. Želim još jednom naglasiti da pored svega navedenog, smatram važnim istaći da se NATO oslanja, u cilju ispunjavanja svojih obaveza i zadataka, na visok stepen koordinacije i planiranja, kako na političkom, tako i na odbrambenom i vojnom polju te članstvom u NATO savezu BiH dobija šansu da, bez obzira na svoju veličinu i broj stanovništva, ima mogućnost da sjedi za stolom sa ostalih 29, odnosno uskoro 30 zemalja Evrope i Sjeverne Amerike, i što je još važnije, da ravnopravno odlučuje o bitnim sigurnosnim i drugim pitanjima u svijetu. U suprotnom, bojim se da će BiH i dalje biti zemlja o kojoj se odlučuje, a ne koja odlučuje”, zaključuje generalpukovnik Mašović.

klix