Riječ po riječ 28.3.2019. Tema: Rad fondacije “Istina za Goražde”