Komšić: EU nas upućuje na zaštitu individualnih prava građana i presude iz Strazbura

“Mjere i preporuke koje je Evropska komisija istakla kao neophodne za stjecanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, imaju posebnu važnost, jer se njima nastoji obezbijediti početna ili temeljna usklađenost Bosne i Hercegovine sa evropskom pravnom stečevinom. Konačno usklađivanje će se desiti nakon što BiH dobije status kandidata i otpočne pregovore o trideset pet poglavlja iz evropske pravne stečevine”, poručuje Komšić.

On smatra da pod temeljnom usklađenosti, Ustavom utvrđenu zaštitu kolektivnih prava, treba izmijeniti u zaštitu individualnih prava svih građana BiH, onako kako je to rečeno u presudama Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura, u paketu Sejdić i Finci i druge vezane presude. Za BiH najvažnija je presuda iz Strazbura u predmetu “Zornić#, koja u stavu 43. kaže, citiram:

“U presudi Sejdić i Finci Sud je primijetio da je u vrijeme kada su donesene sporne ustavne odredbe na terenu došlo do vrlo krhkog primirja, te da je cilj tih odredbi bio da se zaustavi brutalni sukob obilježen genocidom i ‘etničkim čišćenjem’. Priroda tog sukoba bila je takva da je bilo neophodno pristati na ‘konstitutivne narode’ kako bi se osigurao mir. Međutim sada, više od osamnaest godina nakon završetka tragičnog sukoba, ne može postojati bilo kakav razlog za održavanje na snazi spornih ustavnih odredbi. Sud očekuje da će se bez daljeg odgađanja uspostaviti demokratsko uređenje. S obzirom na potrebu da se osigura stvarna politička demokracija, Sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo da se kandidira na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine, bez diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz isključivanje manjina ili građana Bosne i Hercegovine”, kazao je Komšić.

Naglašava da bi bilo dobro da svi politički akteri, u okviru ispunjavanja obaveza iz mjera i preporuka navedenih u mišljenju Evropske komisije, razmisle o modalitetima neophodnih izmjena Ustava Bosne i Hercegovine.

“Potrebno je da se obezbijedi potpuna zaštita individualnih ljudskih prava svih građana Bosne i Hercegovine, kako bi se time ispunio jedan od osnovnih preduslova za nastavak puta Bosne i Hercegovine ka statusu kandidata EU. Ako takva politička volja izostane, onda će Bosna i Hercegovina biti zaustavljena na svome putu i postati potpuni talac retrogradnih politika koje Evropa očito ne vidi u okviru vlastitih vrijednosti i normi iz evropske pravne stečevine”, zaključuje Komšić.

klix