Potpisan Protokol o saradnji između Porezne uprave Federacije i Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde

U sjedištu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je potpisan Protokol o saradnji između Porezne uprave FBiH i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, a ceremoniji potpisivanja prisustvovali su premijer Federacije BiH Fadil Novalić i premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća.

Potpisnici protokola, kojim je predviđena razmjena podataka između poreznih uprava i uprava policije na nivou Federacije, su v.d. direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović i policijski komesar Uprave policije MUP-a BPK-a Adem Laković.

– Radi se o tome da sve podatke i informacije do kojih dođu policijski službenici tokom svog redovnog rada i redovnih aktivnosti a koje se tiču poreznih zakona odnosno onog dijela koji se odnosi na Porezni ured blagovremeno dostavljamo na postupanje nadležnom kantonalnom inspektoratu odnosno Kantonalnoj poreskoj upravi Goražde, a isto tako, u obrnutom slučaju, podaci i informacije do kojih dođu djelatnici Poreznog ureda FBIH a koje su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova će se dostavljati na postupanje Upravi policije – kazao je komesar Adem Laković.

Kako je naglašeno, saradnja između dviju institucija postojala je i ranije, a cilj je da se ta saradnja, nakon potpisivanja protokola, još više unaprijedi.

– Taj sporazum u principu će doprinijeti podizanju jedne saradnje na veći nivo, u smislu razmjene podataka koji se tiču indicija o eventualnom postojanju neplaćanja prihoda, kao i indicija u smislu eventualnog počinjenja nekih krivičnih dijela do kojih u svom nadzoru dolazi Porezna uprava, kao i eventualnog obezbjeđenja i asistencije policije zaposlenicima Porezne uprave u postupcima provođenja inspekcijskog nadzora – istakao je direktor Federalne porezne uprave Isović.

Nakon Zeničko-dobojskog, Posavskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, Bosansko-podrinjski kanton Goražde je četvrti kanton u Federaciji sa kojim se potpisuje ovaj protokol.

– Do sada, razmjena tih informacija najčešćim dijelom je išla preko Sarajeva, odnosno središnjeg ureda preko Odjela za istrage koje je vršilo određene provjere i to spuštalo na teren. Sada smo to približili ovdje i sad će se najveći dio posla odnosno provjera raditi u samom kantonalnom uredu Goražde odnosno u Odjeku za inspekcijski nadzor Kantonalnog ureda za inspekcijske poslove Goražde – kazao je Isović.

 

www.bpkg.gov.ba