Vlada RS-a utvrdila pet amandmana kojima se briše rezervni sastav policije

U obrazloženju prvog amandmana navedeno je da je MUP RS-a u proteklom periodu proveo dodatne analize i utvrdio da su za uspostavljanje rezervnog sastava policije potrebni duži vremenski period i dodatna sredstva kako bi se on stavio u operativnu funkciju.

“Ministarstvo će u narednom periodu izvršiti reorganizaciju postojećih interventnih snaga te će na ovaj način biti u mogućnosti brže i efikasnije odgovoriti na sve bezbjednosne izazove s kojima se suočavamo i koje možemo očekivati u narednom periodu”, navedeno je u obrazloženju.

Amandmani su usvojeni jučer na telefonskoj sjednici, a danas su podijeljeni poslanicima u Narodnoj skupštini RS-a.

O Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima trebalo bi danas da se raspravlja u parlamentu RS.

Iz MUP-a RS su jučer naveli da su iz tog zakona povučeni članovi koji se odnose na uspostavljanje rezervnog sastava policije RS-a.

klix