Zakon o demobilisanim borcima s rebalansom budžeta ide u parlamentarnu proceduru

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH, kako bi bila osigurana sredstva za provedbu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u ukupnom iznosu od 25 miliona KM u 2019. godini. Istovremeno, Vlada je pozvala oba doma Parlamenta FBiH da što brže održe hitne sjednice, usvoje predložene izmjene i dopune Budžeta FBiH i Zakon o pravima demobilisanih boraca, koji je utvrdila na 180. sjednici održanoj 23.5.2019. godine i čiji Prijedlog će, zajedno s Rebalansom, uputiti u parlamentarnu proceduru.

Sukladno zaključcima Vlade FBiH, planirano je da 15 od 40 miliona KM, predviđenih u Budžetu FBiH za 2019. godinu na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, bude preraspodijeljeno na Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Nedostajućih deset miliona KM osigurano je unutarnjom preraspodjelom u okviru ovog ministarstva

Izvor:  Faktor.ba