NSRS danas razmatra Izvještaj o radu MUP-a RS za 2018. godinu

U izvještaju se u samom uvodu navodi kako je MUP RS-a realizovao planirane poslove i zadatke iz plana, među kojima je rasvjetljivanje težih krivičnih djela iz prethodnih godina, ali i održavanje misija stručne procjene koje za cilj imaju da analiziraju trenutno stanje i ubrzaju proces implementacije preporuka u daljnjim reformama (usklađivanje s EU pravilima) među kojima je dio o slobodi okupljanja.”U 2018. godini zaprimljeno je ukupno 789 predmeta, od kojih je 417 predstavki ili žalbi građana koje se odnose na nezakonito ili neprofesionalno ponašanje zaposlenih u ministarstvu, 71 zahtjev za pokretanje unutrašnjeg postupka, 42 prijave koje su podnijeli zaposleni u ministarstvu, zatim 166 početnih izvještaja o upotrebi sile i 93 predmeta iz kategorije ostalih”, navodi se u izvještaju.

Ističe se da je zbog teže povrede radne dužnosti sprovedeno 68 unutrašnjih postupaka protiv 146 policijskih službenika. Najviše predstavki se odnosilo na nesavjestan rad zaposlenih (36,8 posto), na narušavanje ugleda Ministarstva (25 posto), na nelegalne radnje s obilježjima krivičnog djela (10,2 posto), zatim na nedolično ponašanje (8,8 posto), zloupotrebu ovlasti (7,3 posto), na zlostavljanje ili nehumano ponašanje (1,5 posto) i drugo.

Imali su sedam prijava u kojima su se navodi odnosili na moguće koruptivno ponašanje zaposlenih od čega su dvije ocijenjene kao neosnovane, jedna je nepotvrđena, po jednoj prijavi je odlučeno da se ne sprovodi postupak i tri prijave su proslijeđene na daljnje postupanje.

Nakon sprovedenih disciplinskih postupaka, četiri službenika su dobila otkaz, 60 ih je novačno kažnjeno, 43 ih je oslobođeno, a za 65 policijskih službenika je utvrđena teža povreda radne dužnosti. Protiv sedam policijskih i dva državna službenika MUP-a RS podneseni su izvještaji nadležnim tužilaštvima.

Navedeni su podaci u kojima se vidi da je stopa kriminaliteta smanjena u odnosu na 2017. godinu.

“Prioritetno su rasvjetljavana krivična djela protiv života i tijela, razbojništva i razbojničke krađe s težim posljedicama, izazivanje opće opasnosti i ostali oblici ugrožavanja sigurnosti građana i imovine te oni delikti koji su izazvali posebnu pažnju i uznemirenost javnosti”, navodi se u izvještaju.

Dodaju da je posebna pažnja posvećena suzbijanju krijumčarenja i zloupotrebe opojnih droga, krađe i legalizacije ukradenih motornih vozila, zloupotrebe falsifikovanih dokumenata, presijecanju kanala krijumčarenja oružja, ljudi i robe, u čemu su postignuti zapaženi rezultati.

Povećana je stopa rasvijetljenosti krivičnih djela koja su počinili nepoznati počinioci.

Tokom prošle godine na području RS-a počinjeno je 666 krivičnih djela protiv života i tijela, što je povećanje od 8,6 posto u odnosu na 2017. godinu. Počinjeno je ukupno 18 ubistava, od čega šest teških. Navedeno je kako su tri ostala nerasvijetljena. Samoubistvo je počinilo 180 osoba.

U saobraćajnim nesrećama poginulo je 130 osoba, a u požarima i eksplozijama 17.

Za krivično djelo obljube s djetetom mlađim od 15 godina teretilo se 19 osoba.

U 2018. godini otkriven je 991 slučaj (269 KD i 722 prekršaja) zloupotrebe opojnih droga, što je za 236 slučajeva ili 31,3 posto više u odnosu na 2017. godinu. Protiv 297 osoba su nadležnim tužilaštvima podnesena 234 izvještaja.

Evidentirano je 230 maloljetnih delinkventa koji su izvršili ukupno 268 krivičnih djela, od čega 168 imovinskih, 39 protiv života i tijela, 13 u oblasti zloupotreba opojnih droga, 14 protiv spolnog integriteta i seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, pet u vezi sa saobraćajem i 29 ostalih krivičnih djela. Broj maloljetnih delinkvenata je manji za 25,3 posto.

U prošloj godini za koju je izvještaj izrađen dogodio se i slučaj ubistva Davida Dragičevića, što je izazvalo val protesta, bunt građana i ozbiljne optužbe o umiješanosti policije i pravosudnih institucija u prikrivanje počinitelja krivičnog djela ubistva.

U decembru su pripadnici MUP-a RS upotrijebili i fizičku silu protiv demonstranata na Trgu Krajine, a nakon što im je naređeno da ga “očiste” od demonstranata kako bi se održao Novogodišnji program koji je planirao Grad Banja Luka. Fotografije ovog događaja obišle su cijeli svijet. Građani su hapšeni, pisane su krivične i prekršajne prijave.

Teretili su ih za, između ostalog, remećenje javnog reda i mira, pa se u izvještaju navodi kako je ovakvih djela u Banjoj Luci bilo 1.271 za što terete 1.366 osoba. Također, banjalučka policija upotrijebila je silu u 1.598 slučajeva.