Podignuta optužnica protiv Mehmeda Dobrače za zločin na području Rogatice

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Muhameda Dobrače, rođenog 1964. godine u Rogatici, državljanina BiH.

Optuženi se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u svojstvu dužnosnika i pomoćnika komandanta za bezbjednost 81. divizije Armije RBiH, postupao protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava i odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika i civilnih osoba za vrijeme ratnog sukoba.

Prema navodima optužnice, optuženi se tereti za mučenje, premlaćivanje i zlostavljanje zarobljenika i civila srpske nacionalnosti u prostorijama Vojno istražnog zatvora, koji se nalazio u zgradi bivšeg ZOIL-a u Goraždu i drugim lokacijama, kojima su zlostavljanjem nanošene teške tjelesne i psihičke ozlijede.

U optužnici se navodi, da je optuženi osobno bio prisutan, naredio i odobravao mučenje i nečovječno postupanje prema žrtvama srpske nacionalnosti, te podsticao pripadnike Armije RBiH, na zlostavljanje zatočenika.

Optuženi se tereti za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, koji je optužnicu i potvrdio, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

FENA