Reis Kavazović: Da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica

Reisu-l-ulema Islamske zajednice Husein ef. Kavazović predvodio je dženazu za 33 nevine žrtve genocida u Srebrenici.

– U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvala Allahu koji je dao smrt i život da bi iskušao koji će od vas bolje postupiti. On je silni onaj koji prašta. Gospodaru naš, ti si onaj koji je u svojoj časnoj knjizi rekao i ne recite za one koji su na Allahovom putu ubijeni “mrtvi su”. Ne. Oni su živi, a vi to ne znate.

Ti koji uslišavaš brigu i tugu. Ti koji uslišavaš dove nevoljnicima. Ti koji si milostiv prema svima na oba svijeta. Tvoja je posebna milostivost tvojim odanim slugama i na ovom i na budućem svijetu. To si onaj koji je milostiv pa nam svoju milost ukaži da nam druga nije potrebna.

Gospodaru naš, uputi nas zajedno s onima koje si uputio. Sačuvaj nas od nevolje među onima koje su sačuvao. Približi nas zajedno s onima koje si sebi približio. Blagoslovi nam ono što si dao. Spasi nas od zle sudbine. Tvojoj se odredbi niko ne može suprotstaviti.

Gospodaru naš, neće biti povrijeđen onaj koji je u tvojoj blizini niti će biti uzdignut onaj koji se od tebe udaljio. Slavljen si i uzvišen, Gospodaru naš. Od tebe oprost tražimo i tebi se našim kajanjem vraćamo.

Gospodaru naš, ti si nasilje zabranjenim učinio i robovima si nasilje zabranio, svoju prijetnju si u svojoj knjizi objavio: „Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga ili onoga koji na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao.“ Naši poslanici su im jasne dokaze donosili.

Gospodaru naš, oduzmi snagu zlotvorima i spriječi one koji zlo snuju.

Gospodaru naš, tvoje obećanje se obistinjuje, a ti si obećao da nećeš odbiti dovu nad kim je nasilje počinjeno. Kod tebe je konačna pravda.

Bože milostivi, ako zaboravimo Tebe, nemoj ti zaboraviti nas.

Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da zločincima kazna bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica – kazao je danas reis Kavazović u Potočarima.