Doznačen grant Vlade FBiH BPK Goražde

Vlada Federacije BiH doznačila je BPK Goražde 3 miliona KM grant sredstava za 2019. godinu.
Premijerka BPK Goražde Aida Obuća ističe da za razliku od prethodnih, ove godine grant stigao mnogo ranije te da je zadovoljna načinom, brzinom ali i trenutkom u kojem su ova sredstva doznačena.
„Dakle ono što je premijer FBiH prilikom posjete BPK Goražde rekao da će finansijski pratiti u ovom mandatnom periodu BPK kako bi se sanirao deficit, konkretizirano je donošenjem odluke na sjednici Vlade FBiH i grant sredstva su već uplaćena 10. Jula u budžet BPK Goražde. Kada se uzme procentualno u odnosu na ostale kantone, mi smo dobili najveći iznos grant sredstava namjenjenih nižim nivoima vlasti, zanemarujući onaj iznos koji ide USK-u, a imajući u vidu strukturu i veličinu tog kantona“ – istakla je Obuća.
Naglasila je da ta sredstva mnogo znače za BPK, ali da ona neće biti ni blizu dovoljna da saniraju iskazani deficit u kantonalnom budžetu.
„ Grant sredstva će jako puno pomoći da se saniraju određene stvari u budžetu BPK, imajući u vidu činjenicu koja je iznesena i na sjednici Skupštine BPK, da se budžet nalazi u jako teškoj situaciji, da imamo kratkoročne obaveze koje iznose oko pet miliona KM, da je akumulirani deficit ovog kantona 7,5 miliona KM, s tim da u ovaj deficit ulaze i obaveze po Saudijskom kreditu koje se moraju servisirati“ – precizirala je Obuća.
Premijerka BPK Goražde dodala je da kanton ima obavezu pravdati doznačena sredstva.
„ Mi ćemo kao Vlada BPK donijeti odluku i pravdati utrošak na način da Vlada FBiH zna gdje su ta sredstva utrošena. U konsultaciji sa ministrom finansija i ostalim ministrima u vladi donijet ćemo odluku na koji način će se ona utrošiti. Sa tri miliona KM ne može se riješiti sve u 2019. Godini, ali držimo se obećanja premijera FBiH Fadila Novalića, da će se u kontinuitetu u ovom mandatnom periodu sa kvalitetnom podrškom od strane Vlade FBiH obezbjeđivati sredstva kojima će se sanirati deficit u budžetu BPK Goražde. Mi sa svoje strane ne smijemo da se ponašamo bahato kada su budžetska sredstva u pitanju, već domaćinski, jer su to sredstva svih građana BPK. Dakle, raditi realne uštede u budžetu kantona i u potpunosti poštivati Zakon o izvršenju budžeta BPK što se tiče prioriteta u plaćanju“ – zaključuje premijerka BPK Goražde.