Danas presuda o odgovornosti Holandije za ubistva srebreničana

Vrhovni sud u Holandiji danas će izreći pravosnažnu presudu po žalbama majki Srebrenice i države Holandije na presudu Apelacionog suda iz 2017. prema kojoj je Holandija djelimično odgovorna za smrt oko 300 Srebreničana ubijenih u julu 1995. godine.

Okružni sud u Haagu je 2014. presudio da je ta država odgovorna za smrt više od 300 muškaraca koje je Holandski bataljon 13. jula 1995. primorao da napuste bazu snaga UN-a, iako su znali da će biti ubijeni.

Državu Holandiju je 2007. godine tužilo više od 6.000 članova porodica ubijenih u srebreničkom genocidu.

Na ovu presudu porodice žrtava i država Holandija su uložile žalbu, a Apelacioni sud je 2017. potvrdio odgovornost Holandije.

U septembru 2013. Vrhovni sud je po tužbi Hasana Nuhanovića donio presudu prema kojoj je Holandija odgovorna za smrt tri Bošnjaka u Srebrenici 1995. godine.

BIRN