Holandija odgovorna za smrt 350 Srebreničana

Holandija je odgovorna za smrt 350 Srebreničana u julu 1995. godine. To je danas potvrdio Vrhovni sud Kraljevine Holandije.

Holandija snosi odgovornost za  ubijene Srebreničane koji su istjerani iz baze holandskog bataljona UN-a 13. jula 1995. nakon čega su likvidirani.

Radi se o pravosnažnoj presudi najvišeg sudskog organa u Holandiji, a nakon žalbe predstavnika porodica ubijenih u genocidu u Srebrenici na zaključak po apelaciji iz 2017. godine na istovjetnu presudu Okružnog suda u Hagu iz 2014. godine.

Holandija je dakle proglašena odgovornom za smrt Srebreničana u omjeru od “30 posto” sa zaključkom kako nije sigurno da bi uspjeli preživjeti da su ostali u bazi holandskog bataljona.

Holandija je oslobođena odgovornosti za stradanje Srebreničana koji nisu bili unutar baze Holandskog bataljona stacioniranog u Potočarima.

Holandija je dužna isplatiti odštetu porodicama žrtava, a  iznos odštete nije preciziran.

AA