Wigemark u posjeti BPK

Vlada i Skupština BPK Goražde pozvane da se aktivno uključe u saradnju širom zemlje u cilju izrade sveobuhvatnog programa za usklađivanje sa propisima EU

 

Šef  Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambasador Lars-Gunnar Wigemark sastao se danas u Goraždu sa predsjedavajućom Skupštine i premijerkom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Editom Velić i Aidom Obuća te ministrima u Vladi, kako bi razgovarali o aktivnostima vezanim za evropske integracije i obavezama ovog Kantona iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP-a).

 

Uz naglasak da će Vlada i Skupština Bosansko-podrinjskog kantona imati značajnu ulogu u pružanju podrške ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, ambasador Wigemark podsjetio je učesnike sastanka na obaveze zemlje da provede pravne, administrativne, institucionalne i ekonomske reforme kao rezultat Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP).

 

Nakon podnošenja aplikacije za članstvo BiH u EU, Evropska komisija je objavila svoje Mišljenje i prateći Analitički izvještaj u kojem se navode reformski prioriteti za pristupanje zemlje Evropskoj uniji. Kako je istaknuto, period nakon izdavanja Mišljenja Komisije zahtijevat će od domaćih vlasti da pokažu djelotvornost, saradnju te političku i drugu odgovornost. Zbog složenog uređenja zemlje, koordinacija i saradnja među različitim nivoima vlasti ključna je za ostvarivanje konkretnih rezultata.

 

Stoga su Vlada i Skupština BPK Goražde pozvane da iskoriste ovaj zamah i aktivno se uključe u saradnju širom zemlje u cilju izrade sveobuhvatnog programa za usklađivanje sa propisima EU, utvrđivanja jasne raspodjele zadataka i boljeg planiranja budućih koraka.

 

U koordinaciji i upravljanju procesom pristupanja zemlje EU ključna je uloga Direkcije za evropske integracije (DEI). Međutim, administrativni kapaciteti na svim nivoima za planiranje politika i koordinaciju pitanja koja se tiču EU, također trebaju biti osnaženi kako bi se osigurao adekvatan odgovor vlasti u Bosni i Hercegovini na Mišljenje EU i naknadne zahtjeve procesa pristupanja, poručeno je na današnjem sastanku u Goraždu.