Drina, divlja smaragdna ljepotica

Zbog njenog krivudavog toka u narodu je nastala izreka “ne ispravi krivu Drinu”

Rijeku Drinu smatraju jednom od najljepših rijeka u regionu. Voda joj je hladna, bistra, zelenkaste boje.

U prošlosti je bila čuvena po plahovitoj naravi i splavarima koji su krotili njene bukove.

Nastaje od rijeka Pive i Tare, u Šćepan polju, a odatle njen tok, ukupne dužine 341 km, ide na sjever sve do ušća u rijeku Savu.

Zbog njene bistre i zelene vode, zvali su je i Zelenika, a zbog njenog krivudavog toka u narodu je nastala izreka “ne ispravi krivu Drinu”.

 

Faktor