Zakazana 6. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde

Kolegij Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj jucer razmatrao je materijale za 6. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja će se održati 10. septembra, s početkom u 10.00 sati.

Pored Prijedloga Zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja BPK Goražde te Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih BPK Goražde, na dnevnom redu je i nacrt Zakona o policijskim službenicima u BPK Goražde te prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ za 2019.godinu.

Na dnevnom redu ove sjednice je i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste BPK Goražde za 2018. godinu, kao i izvještaji o radu: kantonalne Uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde, Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa BPK Goražde, Arhiva BPK Goražde, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći i Agencije za privatizaciju BPK Goražde, takođe za prošlu godinu.

Takođe, na dnevnom redu je i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za period januar-juni 2019.godine, Informacija o stanju RTV-predajnika, repetitora i opreme u vlasništvu BPK Goražde, s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2018.godinu i Informacija o efektima i realizaciji kreditne linije sa Bosna Bank Internationald.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta, uz subvencioniranje profitne marže za privredna društva i obrtnike s područja BPK Goražde.

Na ovoj sjednici predviđeno je i izjašnjavanje po poslaničkom pitanju poslanika Ibrahima Delića vezano za dostavljanje Izvještaja o radu Kantonalnog tužilaštva za 2018.godinu.

www.bpkg.gov.ba