Vlada BPK Goražde pozvala Sindikat doktora medicine i stomatologije da potpišu Kolektivni ugovor

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK)  Goražde na današnjem nastavku 16. Redovne sjednice, razmatrala je dostavljene primjedbe od strane Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije BPK Goražde, na usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora.

Stav Vlade BPK Goražde je da one nisu prihvatljive za Vladu BPK te ih odbacuje s obzirom na to da su pojedine primjedbe u suprotnosti sa stavovima pregovaračkih timova i nisu ni bile predmet pregovaranja od strane učesnika u postupku pregovaranja – istaknuto je na sjednici.

„Vlada BPK Goražde daje saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora koji je prethodno usaglašen između pregovaračih timova Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije i poziva ovlaštenog potpisnika ispred Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije na potpisivanje prethodno usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora“ – stoji u zaključku Vlade koji je usvojen danas.

„ S obzirom na uočene primjedbe i neusaglašenost teksta Kolektivnog ugovora, Vlada Bosanskopodrinjskog kantona Goražde poziva pregovaračke timove da prije potpisivanja usaglase tekst Kolektivnog ugovora i pripreme prečišćeni tekst koji bi bio prihvaljtiv za obje ugovorne strane, te imao prohodnost u samoj realizaciji“ – navodi se u zaključku.