Sukob zbog obaloutvrda vrijednih 10 miliona KM, nesuglasice došle i do Svjetske banke

Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović (NBL) uputio je oštre kritike Ibrahimu Deliću (Naša stranka), poslaniku u Skupštini BPK Goražde nakon što je ovaj pisao Svjetskoj banci “zabrinut” za realizaciju projekta obaloutvrda na području Goražda.

“Kao odraz krajnjeg neznanja, zlonamjernosti i malicioznog političarenja, poslanik Ibrahim Delić našao je za shodno glavnom finansijeru projekta Svjetskoj banci, paušalno pisati o svojim strahovima da se projekat i radovi iz projekta provode u suprotnosti sa zakonima BIH i najboljim praksama. Nakon takvog pisma, Svjetska banka je sve aktere uključene u projekat obavijestila o ovome događaju, a posljedice će biti jasne u narednim danima. Ovim pismom Delić nanio je nesagledivu štetu za buduće projekte u gradu Goraždu čija vrijednost se procjenjuje na oko 20 miliona KM, te štetu za ugled grada koju ćemo teško popraviti. Kao čovjeka koji je svoje sitne političke interese stavio ispred općih i interesa svih građana, Delića molimo da se upozna sa materijom, te da se javno izvine građanima Goražda za kočenje najznačajnijih projekata”, poručio je Ramović.

Delić ističe da je pisao Svjetskoj banci na što su ga potakle upravo izjave gradonačelnika, između ostalih da će se projekat obaloutvrde spojiti sa obaloutvrdama u Novom Goraždu u RS-u, što, tvrdi, nije tačno.

“Ako znamo da nam je voda 2010. došla od jezera HE Višegrad i poplavila grad, kakva je svrha raditi obaloutvrde ako ne spojimo obaloutvrde sa Novim Goraždem. Ja sam dobio informacije od načelnice općine Novo Goražde (op.a Mila Petković) da oni neće raditi obaloutvrde. I ove, koje se grade, po projektu, ne idu ni do same linije razgraničenja, a Ramović je tvrdio da će ići. Zbog niza netačnih informacija, ja sam se dobro informisao i obavjestio Svjetsku banku. Tražio sam potvrdu od gradonačelnika i od Ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva i tražim i sad o tome da li je održana javna rasprava na temu obaloutvrde na relaciji “Most žrtava genocida u Srebrenici”-Novo Goražde, lijeva i desna strana i očekujem informacije. Ukoliko nije, ja ću organizovati javnu tribinu o tome kako se netransparentno troši novac FBIH, posebno građana Goražda, jer je ovo kredit koji je dobila BIH, i koji će vraćati naša djeca, a ne nepovratna sredstva. I ako gradonačelnik kaže da mi taj kredit nećemo vraćati to je odraz njegovog znanja i razmišljanja o kreditima kojih imamo preko glave. Ja samo tražim da se novac poreskih obaveznika troši transparentno, a Svjetska banka će od sad pažljivije pratiti rad svih učesnika u projektu. Mislim da su te obalutvrde bile nepotreban projekat, i da su iz gradske uprave bili dužni da da ga prezentuju građanima, a niko ga nikad nije vidio”, komentar je Ibrahima Delića.

U gradskoj upravi također podsjećaju na poplave iz 2010. godine koje su donijele štete građanima Goražda te podsjećaju da je u tom periodu naručen i Elaborat o uzrocima i posljedicama nastanka poplavnog vala na rijeci Drini zahvaljujući kojem su podignute i tužbe protiv HE ”Piva”, a korišten je i u izradi projektne dokumentacije za izgradnju obaloutvrda na rijeci Drini u Goraždu.

“Uzimajući u obzir štetu koja je nastala, Svjetska banka i Agencija za vodno područje rijeke Save odobrili su korištenje interventnih sredstava za obaloutvrde u općinama Pale i Foča u Federaciji i Goražde, te općinama u RS-u. Agencija za vodno područje rijeke Save preuzela je izradu projektne dokumentacije što je u svim fazama bila javna i transparentna aktivnost, te je u toku izrade projekta Agencija vršila promociju i obavještavala nadležne organe o tehničkim rješenjima projekta. Nakon što je završeno projektno rješenje, izdata je vodna saglasnost, a potom i građevinska dozvola, a cjelokupnu proceduru oko izbora izvođača radova vršilo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao Jedinica za implementaciju projekta”, pojasnili su u gradskoj upravi.

Sam projekat koji je trenutno u fazi realizacije u Goraždu vrijedan je preko 10 miliona KM, a nakon njegovog završetka u planu je sanacija oštećenja u užem dijelu grada, te izgradnja obaloutvrda do naselja Vitkovići.