Prvi u FBiH: U BPK potpisan Kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije i Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) jucer  u popodnevnim satima potpisali su Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika-doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji ovog kantona.

Kolektivni ugovor potpisali su zamjenica predsjednika Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije BPK-a dr. Vesna Nemec- Klisura i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Eniz Halilović, nakon što je usaglašen između pregovaračkih timova i nakon što je saglasnost dala kantonalna Vlada.

Kako je istaknuto ovom prilikom, Bosanskopodrinjski kanton Goražde je prvi u FBiH postigao sporazum te potpisao ovaj značajan dokument.

Za predstavnike pregovaračkiog tima Sindikata doktora medicine i stomatologije BPK-a definirani prijedlog kolektivnog ugovora nije maksimum njihovih zahtjeva, ali je, kako ističu, najviše što se u ovom momentu moglo dobiti.

Doktorica Vesna Nemec – Klisura, podsjetila je da su pregovori s bivšim sazivom Vlade BPK i resornom ministricom trajali od juna prošle godine. Iako je stari Kolektivni ugovor istekao u februaru 2019. godine, u Strukovnom sindikatu dokora medicine i stomatologije BPK-a ističu zadovoljstvo činjenicom da su pregovori s novim sazivom Vlade BPK išli planiranom dinamikom i da su okončani u relativno kratkom roku.

– Sa današnjim danom imamo novi Kolektivni ugovor koji će biti važeći godinu dana. Nismo u potpunosti zadovoljni novim Kolektivnim ugovorom, ali pošto nam je istekao prethodni, mi smo htjeli samo da imamo novi Kolektivni ugovor. Zadovoljni smo u tom smislu jer smo kao doktori svjesni situacije na području BPK-a i raspoloživih finansijskih sredstava, a nešto zadnje što mi želimo je da idemo u štrajk, jer je to jako iscrpljujuće kako za nas i korisnike zdravstvenih usluga, tako i za sve učesnike u štrajku – istakla je Nemec – Klisura.

Dodala je da je iz tog razloga Sindikat doktora medicine i stomatologije pristao na Kolektivni ugovor koji su usaglasili pregovarački timovi sindikata i Vlade BPK.