Popločavanje spomen obilježja u Goraždu moglo bi biti završeno do sredine septembra

Prva faza odnosi se na betonske radove, odnosno popločavanje te izradu “Kapije života”, dok se druga faza odnosi na kamenorezačke radove te ispis svih imena poginulih boraca. Rekonstrukcija centralnog spomen obilježja “Goražde grad heroj, svojim braniocima” teče planiranom dinamikom – potvrdio je ministar za boračka pitanja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Edin Aganović.

– Prema dinamici poslova koji su do sada urađeni, vjerovatno ćemo imati završene radove i prije roka predviđenog u ugovoru. Zadovoljni smo sa do sada izvršenim radovima, a dogovorili smo s izvođačem radova da do 18. septembra bude završeno popločavanje samog spomen obilježja, ukoliko se odlučimo da dio manifestacije povodom Dana oslobođenja, Dana BPK i Grada Goražde održimo na samom spomen obilježju – kazao je Aganović.

Podsjetio je da je projekt rekonstrukcije centralnog spomen obilježja podijeljen u dvije faze.

– Prva faza odnosi se na betonske radove, odnosno popločavanje te izradu “Kapije života” i trebala bi biti okončana u ovoj godini, dok će se druga faza koja se odnosi na kamenorezačke radove te ispis svih imena poginulih boraca, realizovati u toku sljedeće godine. Sredstva ćemo kroz budžet planirati, a imamo najave i sa drugih nivoa vlasti i drugih interesanata koji bi mogli da finansiraju, tako da bismo trebali sljedeće godine završiti kompletan projekat – kazao je resorni ministar.

Za realizaciju prve faze projekta obezbjeđena su sredstva u iznosu od 65.000 KM, dok je za drugu potrebno osigurati 88.000 KM.

– Također, Grad Goražde učestvuje s određnim sredstvima, negdje oko 30.000 KM, i imamo jednu kompaniju koja je također jedan dio sredstava uplatila na račun u ovu svrhu. U svakom slučaju, rekonstukcijom centralnog spomen obilježja “Goražde-grad heroj svojim braniocima” konačno će se dobiti jedno reprezentativno spomen obilježje za sve naše branioce koji su svoj život dali u odbrani ovih prostora – naglasio je ministar za boračka pitanja BPK Goražde.

Idejni i glavni projekat rekonsktrukcije centralnog spomen obilježja uradila je goraždanska firma “Aring” d.o.o.

 

gorazdeonline