U toku javni radovi, zaposleno 20 osoba na 4 mjeseca

Oko 20 nezaposlenih osoba angažirano je na javnim radovima koji se izvode na nekoliko lokacija na području Goražda i prigradskih naselja. Oni će u naredna četiri mjeseca raditi na čišćenju i uređenju više javnih površina, vodozaštitne zone i izletišta.

”Mi smo aplicirali na javni poziv Službe za zapošljavanje BPK Goražde koja je obezbjedila sredstva za zaposljavanje 20 osoba putem programa javnih radova. Imali smo 79 prijava naših sugrađana i komisija je imala težak posao da provede proceduru u skladu sa zakonom.  U septembru ili oktobru trebali bi imati sličan ovakav projekat kako bi još naših sugrađana koji su u stanju socijalne potrebe mogli angažovati“, istakao je Muhamed Ramović gradonačelnik Goražda.

Za 20 nezaposlenih lica sa evidencije Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Federalni zavod za zapošljavanje obezbijedio je sredstva u bruto iznosu koja će biti doznačena za uplatu poreza, doprinosa i za isplate neto plate.