Usvojen Zakon o unaprjeđenju lokalnog poslovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas 6. redovnu sjednicu na kojoj je usvojen Zakon o unaprjeđenju lokalnog poslovanja BPK Goražde te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih u BPK Goražde koji je usvojen po skraćenom postupku.

Kada je riječ o nacrtu Zakona o policijskim službenicima BPK Goražde, Skupština BPK Goražde usvojila je ovaj nacrt te zadužila resorno ministarstvo i nadležne skupštinske komisije da o ovom nacrtu provede javne rasprave u sve tri općine u roku od trideset dana.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde, usvojena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za deponiju zemljišnog materijala sa predusjeka izlaznog portala tunela „Hranjen“ te Odluka o dodjeli javnih priznanja BPK Goražde.

Naime, na prijedlog Odbora za javna priznanja, Skupština je usvojila odluku da se počasnim građaninom BPK Goražde proglasi Irene Cormezane Lizarribar, koja je zaslužna za unaprjeđenje međunarodne saradnje, međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti i humanosti. Za doprinos u razvoju privrede, nauke, obrazovanja i društvenih djelatnosti na području BPK Goražde javno priznanje Plaketa Kantona dodijeljuje se Hadžu Efendiću, a javno priznanje Štit Kantona ratnom komandantu Abduselamu Sijerčić-Pelamu, za izuzetne zasluge i doprinos u odbrani BPK Goražde i BiH od agresije u periodu 1992-1995.godina.

Poslanici u Skupštini BPK Goražde usvojili su Odluku o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Nezavisnog odbora te odluku o razrješenju člana Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja. Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine BPK Goražde, usvojena je Odluka o razrješnju člana Komisije za sigurnost, Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja te prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK Goražde. Također, usvojena je i odluka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Nezavisnog odbora te Odluka o davanju saglasnoti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ za 2019.godinu.

Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja našli su se i izvještai o radu uprava, direkcija, službi i zavoda za 2018.godinu.

Nakon razmatranja, usvojeni su izvještaji o radu Službe za zajedničke poslove, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, Kantonalne uprave civilne zaštite, Direkcije robnih rezervi dok izvještaji Direkcije za ceste, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalne uprave za šumarstvo, Arhiva BPK Goražde, Agencije za privatizaciju i Službe za odnose s javnošću nisu dobili potrebnu većinu.

Do kraja zasjedanja, Skupština BPK Goražde razmatrala je, a potom i primila k znanju Informaciju o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK Goražde za 2018.godinu, Informaciju o stanju RTV predajnika, repetitora i opreme u vlasništvu BPK Goražde, s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2018.godinu, kao i Informaciju o efektima i realizaciji kreditne linije sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta, uz subvencioniranje profitne marže za privredna društva i obrtnike s područja BPK Goražde.

Što se tiče izjašnjavanja po poslaničkom pitanju poslanika Ibrahima Delića vezano za dostavljanje Izvještaja o radu Kantonalnog tužilaštva za 2018.godinu, Skupština BPK Goražde nije prihvatila prijedlog za odloženo izjašnjavanje.

U okviru „Vladinog sata“ podneseno je niz poslaničkih pitanja i inicijativa.

www.bpkg.gov.ba