Kantonalnoj bolnici dodijeljeno 10 tona drvene peleti

Kantonalnoj bolnici Goražde danas je dopremljeno 10 tona drvene peleti. Riječ je o donaciji kompanije “Hifa-petrol” d.o.o. Sarajevo koja posluje na ovom području i koja je na bazi pregovora sa kantonalnom Vladom na ovaj način pokazala društvenu odgovornost.

Za predstojeću grijnu sezonu institucijama BPK donirano je ukupno 20 tona peleta.

Inače, Hifa –petrol je naš dobavljač za ovaj energent. Zaključkom Vlade BPK, 10 tona je dodijeljeno Kantonalnoj bolnici Goražd,e a deset tona Direkciji robnih rezervi koja snabdijeva budžetske korisnike.

U ime Vlade BPK zahvalio bih se predstavnicima Hife na ovoj donaciji vrijednoj oko 9.000 KM. Većina institucija se i grije na ovaj energent. Mi već imamo odabran dobavljače i za lož ulje I za drvenu pelet. Obezbijedili smo već oko 30 tona lož ulja, a ovo je prva isporuka drvene peleti. Možemo reći da predstojeću grijnu sezonu dočekujemo spremno “ – kazao je direktor Direkcije robnih rezervi BPK Goražde Asim Vilić.

 

www.bpkg.gov.ba