Narkomanija u porastu u BPK, najzastupljenija marihuana

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) u ovoj godini povećan je broj krivičnih djela u oblasti zloupotrebe droga – istaknuto je na današnjoj pres-konferenciji u MUP-u BPK. Prezentirani su rezultati rada na spriječavanju, posjedovanju, uživanju i stavljanju u promet opojnih droga u protekle dvije i po godine.

Prema podacima kantonalnog MUP-a, u 2017. godini zabilježeno je 31 krivično djelo u oblasti zloupotrebe droga. Od 26 prijava koliko je dostavljeno Tužilaštvu BPK, 16 je povratnika, a najveći broj osoba, njih 18, je s područja ovog kantona. Tokom 2018. registrirano je 39 krivičnih djela u ovoj oblasti. Kantonalnom Tužilaštvu dostavljena su 32 izvještaja od kojih se 28 odnosilo na posjedovanje i uživanje, dok je u četiri slučaja riječ o proizvodnji i stavljanju u promet opojnih droga.

– Do polovine septembra 2019. godine registrirana su 34 slučaja pronalaska opojne droge. Ukupno 30 izvještaja poslano je kantonalnom Tužilaštvu Goražde o počinjenim krivičnim djelima, protiv isto toliko osoba, i to 24 za posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga dok je šest izvještaja za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih dorga. Dvanaest osoba su povratnici u vršenju krivičnih djela dok njih 18 nisu ranije bili poznati. Svih 30 je s područja BPK-a – precizirao je šef odsjeka za organizirani kriminal i droge MUP-a BPK Elvedin Hubanić.

Dodao je da su pronađene razne vrste droga.

– Najviše je zastupljena marihuana, zatim spid a bilo je i pojedinačnih slučajeva pronalaska tableta, flaster traka, heroina i u posljednje vrijeme opojna droga kokain – kazao je Hubanić.

Šef Ureda komesara policije MUP-a BPK Goražde Emko Rizvanović istakao je da je kroz program trogodišnjeg rada ovog ministarstva u oblast zloupotrebe narkotika akcenat stavljen na preventivne ali i represivne mjere.

– Povećan broj registriranih krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga je direktno rezultat pojačanih policijskih mjera i aktivnosti, a ne da se to samo odnosi na povećan broj konzumenata opojnih droga. Što se tiče prevencije, mi svake godine vršimo edukaciju učenika viših razreda osnovnih škola i nižih razreda srednjih škola gdje smo ostvarili zaista dobru saradnju s kantonalnim ministarstvom za obrazovanje i sa svim direktorima osnovnih i srednjih škola. Kada je u pitanju represivni dio tu smo predvidjeli veći broj izvršilaca koji rade direktno na terenu na spriječavanju, otkrivanju i procesuiranju svih počinilaca krivičnih djela u oblasti zloupotrebe opojnih droga – kazao je Rizvanović.