SolidWorksom do bolje praktične nastave

U prostorijama JU Srednje tehničke škole “Hasib Hadžović” u Goraždu završena je priprema i polaganje ispita za profesore srednjih stručnih i tehničkih škola iz korištenja softverskog alata za razvoj proizvoda pomoću računara, SolidWorks. Pripremna edukacija za polaganje ispita realizovana je u okviru aktivnosti GIZ projekta “Stručno obrazovanje”.

Profesori iz Goražda, Prijedora, Gradiške i Mostara imali su priliku kroz dva ciklusa tematskih edukacija početkom 2019. godine steći nova znanja i uvide u aktuelna kretanja iz oblasti softvera koji se koristi za planiranje, razvoj i izradu prototipova, gotovih proizvoda i proizvodnih procesa.

Novostečeno znanje će koristiti nastavnicima da efikasno realizuju nastavne planove i programe za zanimanja mašinski tehničar i CNC operater, kao i da budu edukatori svojim kolegama iz škole.

Ispit za certificiranog korisnika SolidWorks softvera (CSWA ispit) položilo je 13 profesora mašinske struke iz partnerskih škola u Bosni i Hercegovini.

“Sa ovim certifikatom, profesori iz srednjih stručnih i tehničkih škola potvrdili su svoje vještine koje će bolje moći podijeliti sa učenicima. Također, certifikat im omogućava da se dalje usavršavaju u ovoj oblasti koja je tražena na tržištu rada”, naglašava Kristian Gazdek, edukator koji je bio zadužen za pripremu profesora.

Aktivnosti projekta “Stručno obrazovanje” provode se u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Heregovačko-neretvanskom kantonu i Republici Srpskoj uz učešće šest škola i više od 500 učenika.

Za implementaciju projekta zaduženo je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusmamenarbeit (GIZ) GmbH u ime njemačke vlade. Cilj projekta je usklađivanje stručnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada kako bi se povećala stopa zaposlenja.

Na taj način  pozitivno se utječe na društveno-ekonomski razvoj zemlje.

 

akta