U Goraždu prezentovana radna verzija kolektivnog ugovora za upsolene u zdravstvu FBiH

Predstavnici  Sindikata zdravstva FBiH prezentovali su danas u Goraždu radnu verziju okvirnog kolektivnog ugovora u ovoj  oblasti.

Naglašeno je da je, u susret reformi zdravstvenog sektora u FBiH, sindikat aktuelizirao pitanje kolektivnog ugovora. Ukoliko ova verzija kolektivnog ugovora zaživi u praksi, ona bi značila izjednačavanje platnih razreda u čitavoj Federaciji, što do sada nije bio slučaj – ističu u sindikatu.

„ Za isti stepen zanimanja imali bi isto vrednovanje u svim područjima FBiH, od Goražda do Bihaća. Nemoguće je da se u ovom trenutku dešava diskriminacija, da radnici imaju različite razrede od kantona do kantona. Obzirom na jakost kantona, ovo ne determiniše čitavu platu, već samo ono što su radnici završili da bude isto vrednovano, kao što je praksa svuda u svijetu“ – kazao je  predsjednik Sindikata zdravstva F BiH Zijad Latifović.

U sindikatu vjeruju da će okvirni kolektivni ugovor biti prihvatljiv te pojašanjavaju da da bi tema razgovora u kantonima ostala visina satnice

„ Okvirnim kolektivnim ugovorom bila bi definisana prava iz radnog odnosa i platni razredi. Međutim, satnice oće biti ostavljene kao autonomija na kantonima i njihovim pregovaračkim tijelima. Svjesni smo da plate možda neće biti svuda iste jer ni prosječna nije ista u cijeloj Federaciji, ali bitno je da se isto tretiraju zanimanja uposlenih u zdravstvu“ – kazao je Latifović.

Emir Baščelija predsjednik Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde vjeruju da je ovaj model provodiv iako ne tretira utvrđivanje satnice.

„ Cilj ove prezentacije bio je da upoznamo sve zainteresirane strane. Imamo podršku Vlade FBiH u svemu ovome jer to traje već dvije godine, ali zbog političke situacije još nije zaživjelo. Mi smo ubjeđeni da će se to desiti i olakšati nam ubuduće sklapanje kolektivnih ugovora“ – kaže Baščelija.

Dodao je da bi ovaj okvirni kolektivni ugovor mogao zaživjeti od iduće godine.

„ Sad nam je istekao naš kolektivni ugovor i već smo trebali početi razgovore o novom, ali iako smo poslali poziv još nema reakcije vlade. Sindikat doktora je potpisao svoj, a među ostalim uspoelnicima u zdravstvu vlada veliko nezadovoljstvo.  Do sada je loša praksa bila da se on potpisuje na godinu, iako zakon o radu ostavlja mogućnost na dvije ili tri. Mi ćemo predložiti na dvije da bi se imalo dovoljno vremena za pripremu i razgovore o narednom kolektivnom ugovoru uposlenih u zdravstvu“ – kazao je Baščelija.