Predstavnicima kantona prezentirani prijedlozi zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima

Federalni premijer Fadil Novalić, zamjenici premijera, federalna ministrica finansija Jelka Milićević i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, održali su danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu sastanak s predstavnicima kantona, većinom premijera i ministara finansija. Na sastanku su detaljno predstavljeni prijedlozi zakona o porezu na dohodak i o doprinosima sa utvrđenim amandmanima.

Ministarstvo finansija je za učesnike pripremilo deteljnu prezentaciju novih zakonskih rješenja s projekcijama za budući period. Naglašeno je da rješenja imaju neutralan efekat na vanbudžetske fondove i da se u najpesimističnijim varijantama očekuje blagi rast prihoda.

Premijer Novalić je naglasio važnost zakona koje je Vlada FBiH utvrdila na prošloj sjednici i koji bi uskoro trebali da se nađu pred parlamentarcima.

-Cilj je da vam na stručnom nivou i s činjenicama damo odgovore na eventualna pitanja i pojasnimo nejasnoće, uz nadu da ćete podržati ova reformska rješenja – rekao je premijer.

Zamjenica premijera i ministrica finansija Miličević je rekla da su zakoni, o porezu na dohodak, o doprinosima, te o računovodstvu i reviziji, kao i zakon o registru finansijskih izvještaja veoma važni i za Federalnu vladu kao i za kantonalne vlade.

-U ministarstvu financija smo ponosni na ove zakone, uspjeli smo uspostaviti ravnotežu, smanjiti stopu doprinosa tako da ne ugruzimo vanproračunske fondove, a da imamo neoporezivi dio plaća u iznosu do 800 KM. Ovi reformski zakoni stvaraju osnovu za bolje poslovno okruženje, rekla je, između ostalog ministrica Miličević.

Zamjenik premijera i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je kazao da prilikom reformskih aktivnosti mora postojati koordinacija i razmjena iskustava sa kantonima, dodavši da se kod zakona o porezima i doprinosima morao naći balans i da su sadašnja rješenja najracionalnija.

-Očekujemo ovako dobru saradnju s kantonima dugotrajno i u drugim oblastima, rekao je ministar Drljača.

Nakon prezentacija zakonskih rješenja sa projekcijama, vođena je široka i konstruktivna diskusija, a predstavnici kantona su istakli da podržavaju ove reforme.

Svi učesnici su naglasili potrebu da ovi zakoni što prije budu razmatrani u Federalnom parlamentu, jer vlasti na svim nivoima već rade na pripremama budžeta za narednu godinu, za što su ovi zakoni veoma važni.

www.bpkg.gov.ba/www.fbihvlada.gov.