Početkom decembra tender za izradu glavnog projekta dionice ulaza u tunel Hranjen

Ovo je istaknuto tokom sastanka predstavnika JP Autoceste FBiH, kompanija Industrijske zone “Pobjeda” i gradske uprave u Goraždu na kojem je razgovarano o mogućnostima izmještanja dijela trase buduće brze ceste Goražde – Sarajevo, koja po idejnom projektu, dijelom prolazi i kroz ovu industrijsku zonu.

“Taj prostor je vrlo ograničen, a znamo da brza cesta ima neke svoje gabarite i širinu, što zahtjeva veći prostor. Otuda i potreba da analiziramo to sa privrednim subjektima koji tu djeluju, koji su to njihovi objekti od posebnog značaja, jer će vrlo vjerovatno u nekim dijelovima trebati ući u krug Pobjede. Naravno želimo da se sačuvaju svi vitalni objekti tih privrednih subjekata”, kazao je Amir Šikalo, šef Službe za građenje JP Autoceste FBiH.

On je istakao da će glavni projekat biti urađen i za tunel Obarak u dužini od 1.700 metara, sa kojim će se izbjeći da brza cesta ulazi u sami centar grada.

“Da bi se to izbjeglo, prije ulaza u grad brza cesta će biti okrenuta na lijevu stranu, proći će kroz brijeg na granici entiteta će biti velika raskrsnica na kojoj će se ona povezati sa magistralnim putem M20 i južnom obilaznicom Goražda. Mi shvatamo važnost privrednih kapaciteta za ovaj dio BiH koje ne želimo da ugrozimo”, pojasnio je Šikalo.

Ovom prilikom istaknutpo je da će problem biti rješen na obostrano zadovoljstvo.

“Pozvali smo predstavnike JP Autoceste FBiH da prezentuju to idejno riješenje kako bi sa predstavnicima privrednih subjekata uvidjeli koji bi to objekti mogli biti ugroženi i šta se to može i mora izbjeći. Do sada smo s njihove strane imali razumijevanja i vjerujem da će tako biti i ovoga puta”, kazao je Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda.

Konačno usaglašavanje trase na potezu industrijske zone „Pobjeda“ očekuje se ubrzo.

klix