Petorica nezaposlenih muškaraca u Goraždu otkrili i uredili mezarje iz 16. stoljeća

Dok su čistili i uređivali lokacije oko firme Pobjeda u okviru javnih radova, petorica nezaposlenih Goraždana Mirzo Karović, Nedim Pašić, Ferid Kulović, Samir Terović i Jasmin Vranj otkrili su kamene nišane iz 16. stoljeća.

Očistili su i uredili mezarje koje je doslovce bilo zatrpano deponijom smeća, iskrčili šiblje, napravili improvizovanu ogradu, te klupu na kojoj bi odmorili posjetioci. Apeluju da se ovakvo kulturno historijsko blago koje ne treba prepuštati zaboravu.

“Ja sam predložio predsjedniku Mjesne zajednice Alenu Selimoviću da bi bilo fino da se uredi i on je predložio u općini i onda smo nastupili da radimo i čistimo. Ovo je prostor koji zaslužuje veću pažnju i angažman zajednice, a mi smo ovdje našli deponiju i molio bih sve građane da ovdje ne istresaju smeće, da ovo sačuvamo”, kaže Mirzo Karović.

Mirzo koji stanuje u blizini sjeća se da je prije 20 godina, kada je prikupljao staro željezo na ovom području prvi put video kamene nišane te smatra da ih treba zaštititi jer svjedoče o dalekoj prošlosti.

Pokazalo se da mala grupica ljudi može učiniti i više nego nadležne institucije svih ovih godina, smatra Alen Selimović, predsjednik ove mjesne zajendice.

“Više nego mnoge institucije, nego i država i Federacija BiH, kanton i općina, jer na našem području se nalaze mnoga kulturno historijska blaga. Oni su sami napravili i ogradu, tablu i klupu. Pozivam nadležne institucije da pomognu i da naprave nešto čime bi mogao da se ponosi ovaj grad jer tako je blizu centru grada, to je pet minuta pješice od centra”, ističe Selimović

Mezarje datira iz 16. stoljeća, a u njemu dominira nišan visine 2,7 metara. Historičarima je ovaj lokalitet također poznat od ranije, a javni radovi učinili su prostor pristupačnijim pa su ovih dana vršena nova istraživanje.

“Utvrdili smo da se ovdje nalaze tri nišana u dobrom stanju, dva su manja, jedan je svojim dimenzijama oko 2,7 metara visine, stranice su 27×21 centimetar tako da po načinu ukrašavanja, sa jedne strane je urezana sablja, a s druge strane jedna vrsta štapa ili drugi simbol, luka i strijele, što pokazuje da je riječ o sredini 16. stoljeća, oko 1550. godine, osmanski period. Na ovim prostorima to je za sada najbliži lokalitet centru grada na kojem imamo ostatke prošlosti, I nalazi se pored putne komunikacije Goražde – Podhranjen, koja rijeku Drinu povezuje sa rijekom Pračom,a ona je bila poznata još od ranije jer je ovdje bilo naselje”, kaže Eldin Baljević, historičar iz Goražda.

Dodaje da se kulturno historijsko nalijeđe nalazi i na drugim mikrolokaliteta koje samo treba očistiti i urediti.

“Svakog mjeseca nalazimo neki novi lokalitet, ali uglavnom je svaki ugrožen”, kaže Baljević

Uz tri dobro očuvana u mezarju je za sada evidentirano još devet oštećenih nišana, a moguće je da ih ima još pod naslagama zemlje.