Otvoreno pismo roditelja djece SOS dječijeg vrtića Goražde

Kao roditelji djece koja predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno  odgoj, obrazovanje, njegu i zaštitu ostvaruju u SOS dječijim vrtiću Goražde, kao i roditelji čija se djeca nalaze na listama čekanja za upis u vrtić, zabrinuti smo zbog nastale situaciji koja je od značaja za nas, ali sigurno i za čitavu lokalnu zajednicu.

Od strane Organizacije SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine, Gradu Goražde dostavljena je ponuda od 02.06.2019. u kojoj ova Organizacija nudi Gradu Goraždu da bez naknade ustupi na korištenje objekat na deset godina, sa mogućnošću produženja i to za rad vrtića i pratećih programa. Pored toga, ova Organizacija ima ovlaštenje da Gradu Goraždu besplatno donira komplenu opremu u objektu neophodnu za nesmetan rad preškolske ustanove, ustupanje i predaju na dalje vođenje Resursne sobe koja je namjenjena djeci sa poteškoćama u razvoju. Sve to uz uslov nastavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i zadržavanje osam trenutnih zaposlenika SOS Dječijeg vrtića Goražde.U ovoj ponudi izražena je namjera zatvaranja vrtića ukoliko prijedlog ne bude prihvaćen, kao i  nada SOS-a da će se proces finalizirati do 01.08.2019.godine.

Kao roditelji smatramo da je ova ponuda od izuzetne važnosti za nas i grad, a posebno što u skladu sa Zakonom o preškolskom odgoju i obrazovanju BPK Goražde i Zakonom o radu nema prepreka da se  SOS Dječiji vrtić Goražde pripoji ustanovi predškolskog odgoja  i obrazovanja čiji je osnivač Grad Goražde. Mi kao roditelji smotražili da se ponuda koja je dostavljena Gradu Goraždu prihvati tako što smo se obraćali Gradonačelniku Grada Goražda dr.sci. Muhamedu Ramoviću, i vijećnicima Gradskog vijeća Grada Goražda. Od tada smo u nekoliko navrata pozivani na sastanke kod Gradonačelnika Grada Goražda, na kojim nismo dobili odgovor kakav je stav Grada Goražda po ovom pitanju.

16.10.2019.godine Organizacija SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine donijela je odluku o zatvaranju SOS Dječijeg vrtića Goražde sa danom 31.12.2019.godine kada će vrtić biti zatvoren ukoliko isti  ne preuzme Grad Goražde.

SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine su dosada uložili preko 10 miliona KM u predškolski odgoj i obrazovanje djece Grada Goražda koji podatak nam je iznio direktor SOS dječijeg vrtića Goražde. U situaciji kada oni više ne mogu finansirati rad SOS Dječijeg vrtić Goražde, oni ne zatvaraju vrata ove ustanove za Grad Goražde, nego ih ostavljaju širom otvorena za djecu grada, ukoliko je na to spreman sam Grad Goražde.

Naglašavamo da smo svi kao građani/ke lokalne zajednice svjesni problema dugih listi čekanja, problem nedostatka vrtića, te potrebe za otvaranjem/širenjem prostornih kapaciteta vrtića, te da zbog toga smatramo da itekako postoji ekonomska računica, opavdanost i društvena potreba za nastavkom rada vrtića uz preuzmanje-pripajanje Gradu Goraždu.

Zbog broja djece predškolskog uzrasta, u našem gradu postoji potreba čak je i za dodanim vrtićem, pored dosadašnja dva, te ovim otvorenim pismom molimo Grad Goražde, tj. Gradonačelnika Grada Goražda dr.sci. Muhameda Ramovića, Gradsko vijeće Grada Goražda da ne dopuste da naša djeca ostanu bez predškolskog odgoja, i brige.

Dužnost svih nas je da djeci omogućimo sigurnije, zdravije i sretnije djetinjstvo, te pravo na odgoj, obrazovanje, igru, socijalizaciju.

Trenutno 55 djece je u redovnom programu vrtića, i 23 djece korisnika Resursne sobe. Oko 100-tinu djece je na listama čekanja za upis u vrtić.

Kada razmišljamo o našoj djeci, svaki roditelj se sjeti faze prilagođavanja na vrtić i novo okruženje koju je svako dijete teško podnjelo. Stoga gledajući i psihološku stranu svakog pojedinačnog djeteta, moramo ih poštediti svake nove promjene koja će kod njih izazvati dodatni stres ili strah. Za njih je vrtić u koji idu njihovo mjesto, njihova mirna luka za učenje, igru i druženje.

Smatramo da bi zatvaranje vrtića doprinijelo stvaranju uslova za dalje iseljavanje mladih ljudi sa ovih prostora, a pritom i padu nataliteta.

U odnosu na radnike SOS dječijeg vrtića Goražde, mi roditelji  iskazujemoveliko zadovoljstvo njihovim dosadašnjim radom u odgoju naše djece.

Zbog nužnosti prihvatanje Pisma namjere SOS dječijeg sela BIH molimo održavanje Vanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Goražda.

Ulaganje u djecu je najbolja investicija u budućnost, stoga nemojte donijeti pogrešnu odluku!