Nastavlja se trend odlaska ljekara i medicinskog kadra iz Goražda

Trend odlaska ljekara i medicinskog osoblja sve je izraženiji u BPK Goražde, a zdravstvene ustanove suočavaju se sa problemom nedostatka ljekara specijalista.

Samo u posljednje dvije godine goraždanski dom zdravlja napustilo je sedam ljekara, od čega su dvoje specijalisti. Zabrinutost zbog trenda odlaska ljekara i medicinskog kadra iz BPK Goražde izrazili su i Stručno vijeće i menadžment kantonalne bolnice u dopisu upućenom vladi koja je zadužila upravne odbore i menadžment da prilikom zasnivanja radnog odnosa vode računa o poštivanju zakonskih procedura te da prilikom zaposlenja daju prednost visokoobrazovnim kadrovima.

 

Iz Vlade BPK Goražde najavljuju niz mjera i aktivnosti kako bi poboljšali stanje u oblasti zdravstva, s akcentom na veći i kvalitetniji stepen zdravstvenih usluga, kroz stvaranje uslova za zadržavanje postojećeg, ali i obezbjeđenja nedostajućeg medicinskog kadra.

 

“Najvjerovatnije ćemo odobriti specijalizaciju za četiri ljekara opšte prakse u kantonalnoj bolnici. Kada je riječ o prijemu u radni odnos zdravstvenih radnika, data je puna podrška prijemu doktora specijalista, za šta je trenutno objavljen javni konkurs. Također, bolnici je naloženo da prilikom prijema u radni odnos u potpunosti poštuje uredbu koju je donijela Vlada FBiH i kantonalna vlada te odredbe Izmjena i dopuna Zakona o radu i podzakonskih akata, u kojima je propisano da nema prijema bez konkursne procedure”, izjavila je Aida Obuća, premijerka BPK Goražde.

 

Dodaje da će pored ovog raditi i na obezbjeđenju drugih uslova.

 

“Usvojena je odluka o nabavci dva neophodna frižidera za transfuziju krvi čija je vrijednost više od 10.000 KM, a na slijedećoj sjednici razmatrat ćemo i odluku o pokretanju postupka nabavke ručki za endoskopski aparat u vrijednosti od 28.000 KM. Aparat već postoji, ali je neophodno nabaviti dodatnu opremu kako bi se stavio u funkciju”, kaže Obuća.