Hrvati među najnezadovoljnijim građanima EU

Građani Hrvatske nezadovoljni su kvalitetom života, a nezadovoljniji od njih u EU su samo Bugari.

Naime, sa prosječnom opštom ocjenom kvaliteta života od samo 6,3 u 2018. godini Hrvati su zadovoljniji jedino od Bugara, koji su kvalitetu života dali prosječnu ocjenu 5,4.

Ocjene se kreću u rasponu od nule, koja označava potpuno nezadovoljstvo, pa do 10, što je ocjena za potpuno zadovoljstvo.

Inače, prosječna ocena kvaliteta života građana EU u 2018. godini iznosila je 7,3, što znači da kvalitet svog života Hrvati ocjenjuju slabije od prosjeka Unije, pokazuju podaci Eurostata.

Dok je zadovoljstvo kvalitetom života u Bugarskoj lani poraslo u odnosu na 2013. godinu, kada je ocijenjeno sa 4,8, zadovoljstvo životom u Hrvatskoj u istom periodu je stagniralo, odnosno, prosječna ocjena ostala je ista.

Trend stagnacije ocjenom životnih prilika u EU u istom periodu ima još samo Belgija, čiji su građani, međutim, zadovoljniji načinom života od Hrvata, budući da kvalitet života ocjenjuju sa 7,6, što je iznad prosjeka EU.

Glavni razlog nezadovoljstva Hrvata je, čini se, finansijski. Naime, kako pokazuje istraživanje, sopstvenu finansijsku situaciju Hrvati ocjenjuju prosječnom ocjenom 5,2, što je takođe jedna od najnižih ocjena u EU. Manje zadovoljni svojom finansijskom situacijom u EU su samo Litvanci i Bugari, dok je prosječna ocjena dubine džepa na nivou EU 6,5.

Ipak, u odnosu na 2013. godinu, ocjena finansijske situacije u Hrvatskoj je porasla, budući da su tada ispitanici u Hrvatskoj svojoj finansijskoj situaciji davali ocjenu 4,6.

Hrvati su pri dnu Unijine ljestvice i po ocjeni ličnih odnosa, odnosno kvaliteta odnosa s drugim ljudima. Istraživanje Eurostata pokazuje da je prosječna ocjena koju daju ispitanici u Hrvatskoj lani bila 7,5, što je ispod prosjeka Unije od 7,9. Ličnim odnosima su manje od Hrvata zadovoljni samo Grci i Bugari.

Slovenci i inače spadaju među zadovoljnije građane EU. Naime, ukupan kvalitet života oni su ocijenili sa 7,3, što je na nivou prosjeka EU. Blizu prosjeka Slovenci su i po ocjeni finansijskog stanja, koje su ocijenili sa 6,3.

(Vijesti.ba /