Riječ po riječ 14.11.2019. Tema: Aktuelna situacija MUP BPK, sa akcentom na Zakon o policijskim službenicima