U Goraždu je danas obilježen Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Besplatnom akcijom mjerenja šećera u krvi, krvnog pritiska i tjelesne težine te podjelom edukativnih brošura, u Goraždu je danas obilježen Svjetski dan borbe protiv dijabetesa.

Preventivnu akciju za građane organizirao je Zavod  za javno zdravstvo Bosanskopodrinjskog kantona u saradnji sa Domom zdravlja „dr.Isak Samokovlija“ Goražde i Udruženjem dijabetičara BPK.

„ Ove godine postavili smo dva štanda za realizaciju ove akcije, na Trgu branilaca grada i platou Centra za kulturu, kako bi bio obuhvaćen što veći broj građana. Uz mjerenja, dijelili smo i edukativne brošure – kako otkriti na vrijeme šećernu bolest, a da postoji potreba za takvim upozorenjima i prevencijom svjedoči podatak da je broj oboljelih i u BPK u porastu i on je u 2018. Godini iznosio 1089 osoba“ – kazala je direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde Medina Bičo.

Mirsada Sirčić, predsjednica Udruženja dijabetičara BPK Goražde ocjenjuje da je zabrinjavajući porast broja oboljelih, a prema podacima Doma zdravlja, među njima i osmoro djece.

„U  2017. Godini u BPK  bilo 19 novooboljelih, u 2018. registrovane su  32 osobe a u prvi deset mjeseci  ove godine evidentirano je 30 novooboljelih, tako da u kontinuitetu taj broj povećava. Mi imamo oko 100 članova  tako da nisu svi oboljeli i članovi udruženja ali samo udruženim snagama možemo djelovati na zdravstvene ili institucije vlasti da se što više ulaže u prevenciju dijabetesa i poboljšanje uslova liječenja“ – istakla je Sirčić.

Kao primjer navela je da su na inicijativu ovog udruženja trakice za mjerenja šećera uvrštene na esencijalnu listu

„ U BPK dijabetičari imaju osnovne terapije, inzulinske ili tablete. Takođe važno je da je prije dvije godine Vlada BPK donijela odluku da se trakice za šećer uvrste na esencijalnu listu i dijabetičari dobijaju određeni broj trakcia shodno svojoj terapiji. To je veoma važno jer pomaže oboljeloj osobi u regulaciji i liječenju dijabetesa koja je jako složena bolest“ – istakla je ona.

Predsjednica Udruženja dijabetičara BPK Goražde podsjetila je da je prema  preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, tema obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa za 2018/2019. Godinu  „Porodica i dijabetes“ .

„  Cilj ove dvogodišnje kampanje jeste da se ukaže na uticaj koji dijabetes ima na porodicu, na važnost edukacije članova porodice i oboljele osobe kao i ulogu porodice u liječenju osobe oboljele od dijabetesa. Cijeni se da pojavom oboljele osobe, to značajno utiče na porodicu. Svi članovi porodice bi se trebali na neki način prilagoditi osboljeloj osobi, mjenjaju se životne navike u smislu pravilne prehrane, redovne fizičke aktivnosti, edukacija, jer članovi porodice bi trebali razumjeti potrebe te osobe a s druge strane ne dozvoliti da ta osoba ni jednog momenta ne osjeti da je teret porodici To će imati pozitivan efekat i na ostale članove porodice koje nemaju dijabetes u smislu zdravih stilova života“ – kazala je predsjednica Udruženja dijabetičara BPK Goražde.