Otvoreni “sobičci” za druženje, učenje i razvoj kreativnosti

MoneyGram fondacija realizuje projekat “Sobičak” u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Centrom za obrazovne inicijative Step by Step (COI Step by Step).

Projekt je omogućio učenicima srednjih i osnovnih škola da dizajniraju i opreme multifunkcionalne prostore koji će postati prostorije za zajednički rast, učenje, podršku vršnjaka i društvenu koheziju, kao i za zabavu, odmor, te kvalitetnu i kreativnu upotrebu slobodnog vremena u njihovim školama.

Škole širom Bosne i Hercegovine su pozvane da apliciraju kako bi bile dijelom projekta “Sobičak”, od kojih su njih deset, pet stručnih srednjih škola i pet osnovnih škola, odabrane da učestvuju u kreiranju prvih “Sobičaka”.

Nakon što je objavljen zvaničan poziv za prijavu projekata i urađena njihova seleekcija, među deset škola čije su prijave podržane su i dvije goraždanske škole. Riječ je o OŠ “”Fahrudin Fahro Baščelija” i SSŠ “ Džemal Bijedić”. Ove su dvije škole projekat prema Centru za obrazovne studije “ Step by step” aplicirale u partnerstvu a đaci srednje stručne škole dali su značajan doprinos u uređenju sobičaka.

Dvije prostorije, dva “ sobička” u ovim školama zvanično su otvorene i đaci u njima mogu provoditi brojne aktivnosti.

-Sretni smo što su među 30 škola koje su prijavile svoje projekte i naše dvije škole i što su naše prijave ocijenjene kao dobre – kaže Jasmina Djana, direktorica OŠ “ Fahrudin Fahro Baščelija”.- Ono što je najvrijednije u ovom projektu je to da su svim fazama nastajanja sobička učestvovali đaci naše škole.Oni su osmisili prostor, učestovali u njegovom uređenju, opremanju i naravno, planiranju aktivnosti koje se u njemu već održavaju. Od velike pomoći nam je bila i partnerska škola. Ovo je za našu školu ali i sve đake, razvoj i poticanje njihove