BPK Goražde jedan od rijetkih koji je u skladu sa zakonom donosio odluke o utrošku tekuće budžetske rezerve

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) u Sarajevu, na okruglom stolu o temi „Potrošnja budžetske rezerve-pravila i praksa“ koji je upriličen uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u našoj zemlji, predstavio je podatke o trošenju sredstava tekuće budžetske rezerve u BiH u periodu od 2014 do oktobra 2019.godine.

Novinari CIN-a godinu dana, prikupljali su podatke o utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve, novca namijenjenog za hitne neplanirane troškove, na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta i deset kantona u FBiH. Podaci su objedinjeni u online bazi koja sadrži informacije o trošenju blizu 184 miliona KM budžetske rezerve.

Okruglom stolu, koji je imao za cilj otvoriti diskusiju o unaprijeđenju ove oblasti, odnosno poboljšati procedure za transparentnije namjensko trošenje finansijskih sredstava iz budžeta, prisustvovali su predstvanici izvršne i zakonodavne vlasti svih nivoa, a svoje učešće uzela je i premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Iako je istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo pokazalo, da se novac iz tekuće budžetske rezerve budžetskih korisnika nije isplaćivao transparentno i prema uređenim pravilima, BPK Goražde je jedan od rijetkih koji je sredstva iz tekuće budžetske rezerve isplaćivao u skladu sa zakonom.

S ciljem transparentnog utroška sredstava budžetske rezerve u budžetu BPK Goražde, u skladu Zakonom o izvršenju budžeta BPK Goražde, odluke je donosila Vlada BPK Goražde.

U skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta BPK Goražde, ministar za finansije BPK Goražde obavezno tromjesečno izvještava Vladu BPK Goržade o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve, a Vlada BPK Goražde polugodišnje izvještava Skupštinu Kantona o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve.

 

www.bpkg.gov.ba