Vlada KS i Ministarstvo za boračka pitanja pomažu povratak boračke populacije u Ustikolinu

Vlada Kantona Sarajevo na redovnoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja KS za usmjeravanje sredstava u iznosu od 30.000 KM kao pomoć za izgradnju i sanaciju stambenih objekata u vlasništvu osoba pripadnika boračke populacije iz Općine Foča-Ustikolina, Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

– Na molbu načelnika Općine Foča-Ustikolina odlučili smo da pomognemo povratnicima pripadnicima boračke populacije. Radi se o borcima Prvog korpusa koji su se vratili na svoja ognjišta. Njihove kuće su bile devastirane – kazao je ministar za boračka pitanja KS Ismir Jusko.

Dodao je kako će sanacijom njihovih kuća biti stvoreni uvjeti da se ovi nekadašnji borci vrate tamo gdje su živjeli ranije.

Najavio je da će se sa sličnim aktivnostima nastaviti i ubuduće, saopćeno je iz Press službe KS.

startbih