Delegacija Kantona Sarajevo u posjeti Gorazdu:Primopredaja donirane opreme MUP-u BPK

Delegacija Kantona Sarajevo na čelu sa predsjedavajućim Skupštine Elmedinom Konakovićem i ministrom MUP-a Admirom Katicom boravila je u posjeti MUP-u BPK Goražde gdje je izvršena i svečana primopredaja opreme donirane ovom ministarstvu.

“Mi smo na osnovu informacija MUP-a BPK Goražde skicirali potrebe Uprave policije i u tom specificirali opremu i novčana sredstva koja  ćemo donirati. Ono što nam je najvažnije bilo, dakle, to su ljudski resursi za koje očigledno MUP BPK Goražde nije imao sredstva. Novih 22 policijska službenika i tri mlađa inspektora kojim će biti našim sredstvima finansirano njihovo školovanje na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a. Vjerujemo da je to najvažnija karakteristika ovoga, a sa druge strane donirali smo i 60.000KM za kupovinu neophodne opreme. O vrijednosti ne mogu govoriti, ali mislim prema reakcijama MUP-a BPK Goražde da za je zaista riječ o vrijednoj opremi koja će pomoći u svakodnevnom radu ovog ministarstva i da će i na taj način poboljšati osjećaj sigurnosti građana ovog kantona. Borba protiv kriminaliteta će biti izražajnija. Tu imamo doniran i jedan laserski  radar sa fotoregistracijom koji bi trebao prevenirati saobraćajnu delikvenciju na ovom području, i vjerujem da će ova oprema naći svoju pravu svrhu za koju je i namjenjena”, kazao je ovom prilikom Admir Katica, ministar MUP-a kantona Sarajevo.

Ministrica MUP-a BPK Goražde Nizama Rišljanin zahvalila se na doniranoj opremi i podršci Kantona Sarajevo.

“MUP BPK Goražde do sada uopće nije imalo mogućnosti da planira popunjenost kadrova. Mi imamo sistematizovani 198 mjesta za policijske službenike a popunjeno je samo 157. Da bi se pokrenuo sam postupak prijema novih kadeta potrebno je obezbjediti finansijska sredstva. Mi to do sada nismo mogli planirati s obzirom na to da sredstva za 2019.godinu nisu planirana a bilo je i diskutabilno jer velika je cifra 125.000KM za naš kanton. Planiramo uposliti 22 policijska službenika u činu policajac i tri u činu policijskog inspektora”, kazala je Rišljanin.

MUP BPK  Goražde zahvaljujući ovoj donaciji dobio je dva terenska vozila, automobil Golf 6 za Upravu policije, dva motocikla, radar i druga materijalno–tehnička sredstva, te određen broj uniformi.

Podrška Kantona Sarajevo nije upitna, istakao je i Elemedin Konaković, predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo.

“Pomagali smo infrastrukturalno projekte a jedan od najvažnijih je izgradnja tunela Hranjen za koji je Vlada Kantona Sarajevo izdvojila značajna sredstva kako bi se uradila projektna dokumnetacija. Bilo je još projekata poput nabavke vozila za dijalizne pacijente i još neke i ovog puta se nalazimo u toj zoni sigurnosti koja se mora posmatrati kao jedna cjelina u BiH. Nažalost dosadašnje propuste svih nas na ovom prostoru djelimično ispravljamo. Dakle, materijalno tehnička sredstva, oružje, vozila, pogotovo novac za ljude koji bi trebali biti obučeni i stavljeni u funkciju sigurnosti i BPK Goražde. Ključna saradnja trebala bi biti u oblasti privrede u kojoj dosta proizvođača iz Goražda može naći na tržištu u Kantonu Sarajevo a koje je vjerovatno nainteresantnije svima, na čemu ćemo raditi u skorijoj budućnosti. Takođe ćemo raditi na projektima boračko-invalidske zaštite, a tu je sa nama i ministar Jusko koji vodi taj resor u vladi, već smo razgovarali sa ministrom u Vladi BPK Goražde. Želim da kažem da će sigurno Sarajevo o Goraždu voditi računa mnogo više nego što je to do sada bio slučaj”, poručio je Konaković.