Hemodijalizni centar pri Kantonalnoj bolnici u 2020.godini

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona  (BPK) Goražde aktivnosti na uspostavi Hemodijaliznog centra  u Kantonalnoj bolnici Goražde, krenula je ispočetka – potvrdila je na današnjoj pres konferenciji kojoj je prisustvovao i menadžment Kantonalne bolnice, premijerka BPK Aida Obuća. Naglasila je da su sve  odluke  prethodne Vlade o ovom projektu,  stavljene  van snage iz razloga što  prvobitna projektna riješenja i prijedlozi   nisu bili u skladu sa zakonskim propisima i medicinskim standardima.

„  Nadali smo se da ćemo samo nastaviti tamo gdje su stali naši prethodnici stali, međutim analizirajući ugovor koji je potpisan za uspostavu Hemodijaliznog centra a na osnovu projekta koji je bio urađen i koji je tretirao četvrti sprat bolnice, vidjeli smo  da je to urađeno u suprotnosti sa pravilima struke i Pravilnikom koji jasno nalaže na koji način se može uspostaviti Hemodijalizni centar“ – pojasnila je Obuća.

Podjsjetila je da se nakon posjete direktorice Kliničnog centra Sebije Izetbegović i tima stručnjaka koji su obišli bolnicu, ispostavilo da četvrti sprat ne odgovara

„ Srce hemodijalize je reverzibilna osmoza koja je jako teška, a obzirom da je riječ o dograđenom spratu, upitno je da li bi to ikako moglo izdržati i da li bi smo uopće dobili  dozvolu za uspostavu Hemodijaliznog centra, i onda smo krenuli ispočetka“ – precizirala je ona.

Na  pres konferenciji predstavljen je i  idejno – izvedbeni projekat dogradnje i adaptacije novog prostora za potrebe uspostave Hemodijaliznog centra, u prizemlju bolnice.

„ Dalji koraci  su izrada  građevinskog  projekta sa elektroinstalacionim radovima. Bitno je istaći da smo ovo radili zajedno sa menadžmentom Kantonalne bolnice, uz konsultacije i sa direktorom Doma zdravlja i gradonačelnikom Goražda, iz razloga što, da bi se uspostavio hemodijalizni centar u prizemlju na planirani način, morat će se uzeti jedan dio zelene površine koji se nalazi između Doma zdravlja i Kantonalne bolnice. Da bi se ispoštovao Pravilnik u dijelu spratnosti, potrebno je izvršiti dogradnju postojećeg objekta“- naglasila je Obuća.

U realizaciji ovog projekta ona  očekuje konkretnu  podršku  gradske uprave  i gradskog vijeća Goražde, te podsjeća da je  Vlada BPK Goražde izdvojila 25. 000  KM, za finansiranje izrade  idejno –izvedbenog projekta i obuku medicinskog kadra, u čemuje podršku pružio i KCUS.

„ Nadam se da ćemo u 2020. godini imati uspostavljen hemodijalizni centar. Od KCUS dobili smo saglasnost za edukaciju kadra, dva doktora i šest medicinskih sestara. Pored stručne dobili smo i finansijsku podršku i ti ljekari i medicinsko osoblje bi već trebali da krenu na edukaciju.  Edukacija ljekara trajat će tri mjeseca , a  medicinskih tehničara šest mjeseci“ –  pojasnila je premijerka BPK Goražde.

Dodala je da se očekuju i povratne informacije na molbe  upućene na više adresa  za donaciju hemodijaliznih aparata i sanitetskog vozila. Izrazila je  nadu da će i proceduralne aktivnosti vezane za javne nabavke i odabir izvođača radova teći odgovarajućom dinamikom, bez otežavajućih procesa koji, kako je rečeno, nekada   mogu trajati i predugo, u ovom slučaju na štetu dijaliznih pacijenata.