Podrška UNDP-a projektima na području BPK- a Goražde

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća  sastala se danas u Sarajevu sa zamjenikom rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH Sukhrobom Khoshmukhamedovim. Sastanku na kojem je razgovarano o unaprjeđenju saradnje našeg kantona sa UNDP-om,  prisustvovali  su i ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Nataša Danojlić i ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojan Krunić.

Između ostalog, razgovarano je o unaprjeđenju saradnje u implementaciji projekata  u okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj“,  a radi se o  utopljavanju  objekata zdravstvenih i školskih ustanova za koje je Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde već uradilo audite.

Takođe, razgovarano je i o izradi Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2027.godina, s posebnim akcentom na razvoj institucija Vlade BPK Goražde.

Ovom prilikom, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde prema UNDP-u  delegiralo je projekat energetske efikasnosti  koji se odnosi na zamjenu sistema za zagrijavanje, odnosno prelazak na drvnu biomasu  kako bi se ispoštovale direktive Evropske unije u pogledu zaštite okoliša.

U narednom periodu UNDP BiH obećao je veću prisutnost na području BPK Goražde, te je u tom cilju dogovoren i naredni sastanak koji bi se trebao održati u roku od mjesec dana, na kojem će se  konkretizirati  projekti koji će se na području našeg kantona realizovati u 2020.godini.

www.bpkg.gov.ba