Vladi BPK i ministarstvima privrede i finansija isključena voda

Zbog neizmirenih dugovanja za utrošenu vodu, Javno komunalno preduzeće “6. mart” obustavilo je isporuku vode zgradama Vlade, Ministarstva privrede i Ministarstva finansija BPK Goražde.

Prema riječima direktora preduzeća Sadika Silajdžića, dugovanja iznose oko 86.000 KM i nakon bezuspješnih apela i zvaničnih dopisa da se potrošena voda plati, isključenje sa sistema bila je jedina opcija.

– Isključeni su centri moći, oni koji plaćaju za budžetske korisnike. MUP je na drugoj lokaciji i njima smo poslali nalog za isključenje i sačekat ćemo tri dana. Oni duguju 20.000 maraka. Zaista smo bili prisljeni da pristupimo nepopularnoj mjeri isključenja jer ne plaćaju redovno – pojašnjava Silajdžić.

Kantonalne i gradske institucije i ustanove među najlošijim su platišama, pa će se u narednom period pokušati postići dogovor o reprogramiranju otplate duga, ali s preciznim rokovima.

– Komunalne usluge se ne cijene, a od nas se traži da vode ima non–stop, da ne smije biti zastoja ni u odvozu smeća i mi smo to u velikoj mjeri uspjeli. Međutim, nezadovoljan sam odnosom Kantona i Grada kada je riječ o projektima vezanim za komunalnu infrastrukturu. Godinama govorim da se na potisnom cjevovodu, koji je rađen 1997. godine, mora izmijeniti oko 3.000 metara cijevi. Taj projekt košta oko 800.000 maraka, a u nacrtima budžeta vidim da niko ni marku planirao nije. Kako onda dopremiti vodu kroz šupalj cjevovod – ističe Silajdžić.

Nekoliko sati nakon isključenja, Ministarstvo finansija uplatilo je dio duga u iznosu od 11.200 KM, a iz JKP su najavili nastavak isporuke vode.

U Vladi BPK Goražde svjesni su da ima dugovanja i ona, prema riječlima premijerke Aide oBuće datiraju  iz avgusta  2018.godine.

-U fazi smo sravnjavanja računa za sve budžetske korisnike i uvijek postoji dobra volja da izvršimo svoje obaveze plaćanja računa. Iznenadjeni smo što je bez prethodnog obavještenja isključena voda institucijama vlasti u BPK Goražde iz razloga što su komunalne  djelatnosti od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe.Pod javnim interesom kod komunalnih djelatnosti podrazumjeva se zadovoljavanje onih potreba urbanog društva koje se nezamjenjiv uslov života i rada građana, drzavnih organa privrednih i drugih subjekata na području kantona i nije se smjelo isključiti bez prethodnog obaviještenja, te se  morao se poštivati javni interes i zakon o komunalnim djelatnostima,stav je premijerke BPK Goražde Aide Obuće.