U Goraždu je okončana je druga faza asfaltiranja puta Sadba – Hajradinovići u dužini od 1200 metara

Predstavnici izvršne vlasti BPK i Grada Goražda sa mještanima su danas su podijelili radost povodom završetka radova koji su od velikog značaja za povratnička naselja u ovom dijelu Goražda.

U rekonstrukciju ove putne komunikacije u posljednje dvije godine uloženo je oko 340.000 KM, a sredstava za ovaj projekat izdvojili su federalno ministarstvo izbjeglih i raseljenih lica, Vlada BPK i Grad Goražde.

„ Ostalo je još nekih 200 metara da se uradi i imamo  namjeru da apliciramo za završetak ove kao i dionice koje su ostale za Žigove. Projekat je potpuno opravdan jer tu imamo povratnike koji stalno žive ali i one koji dolaze, obrađuju svoja imanja i to je velika stvar“ – kazao je gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.

Premijerka BPK Aida Obuća istakla je da će projekti od značaja za povratničku populaciju uvijek imati podršku kantonalne Vlade.

„ Vlada BPK je u 2018 podržala projekat Grada Goražda kada je u pitanju ovaj putni pravac i u budžetu za 2019. Godinu je planiran iznos od 129.500 KM. Ovoje povratničko naselje i mi smo i kroz ovaj vid podrške pokazali koliko nam je bitna povratnička populacija i da želimo doprinijeti unaprijeđenju tog procesa i pospješiti kvalitet njihovog života“ – istakla je Obuća.

Predsjednik savjeta MZ Sadba Semir šalo naglasio je da je riječ  o važnoj putnoj komunikaciji za stanovništvo koje se u sela na desnoj obali Drine vratilo nakon ratnih zbivanja, ali i za osiguranje njihovog ostanka u ovom dijelu države…

„ Sa više aspekata je ovo bitan projekat. Desna obala Drineu ratnom periodu je uglavnom zavisila od Krtjanovića i Žigova koji su bili bedemi odbrane ovog podurčja. Ono je 1994. godine bilo potpuno devastirano, spaljeno. Ljudi su se vratili, u velikoj mjeri se bave poljoprivredom i stočarstvom tako da je projekat od velikog značaja kako bi se poravio i kvalitet života a time i umanjio negativan trend odlaska i starih i mladih ljudi sa sela“ – kazao je Šalo.