CCI tvrdi da nema parlamentarne kontrole nad trošenjem državnog novca u FBiH

Koordinator za medije CCI-a Ana Lučić kazala je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu da je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH završio svoje obaveze, ali da zbog nekonstituisanja parlamentarne komisije za reviziju, pri Parlamentu FBiH nisu razmotreni revozorski izvještaji za 2018. pa čak ni oni za 2017. godinu, niti su organizovane rasprave sa odgovornim osobama iz subjekata čiji su rad revizori ocjenili negativnom ocjenom ili mišljenjem sa rezervom.

Zadnje zasjedanje parlamentarna komisija za reviziju pri Parlamentu FBiH je imala u februaru 2018. što znači, kako navode iz CCI, da se o revizorskim izvještajima u Parlamentu nije raspravljalo skoro dvije godine, odnosno 22 mjeseca.

“Revizija javnog sektora predstavlja jedan od najvažnijih kontrolnih mehanizama pravilnog i efikasnog trošenja javnih sredstava i upravljanja javnom imovinom. Zadaća revizora je da uoči i dijagnostifikuje problem kroz svoje izvještaje i da ih dostavi parlementranim komisijama što je i urađeno ove, kao i predhodne godine. Trenutno je na čekanju više od 60 izvještaja institucija čiji rad Parlament treba da preispita”, kazala je Lučić.

klix