Kompanija BOSNA-PLASTIK pokreće pogon na lokaciji bivše kasarne Šišeta

Nakon što su održali niz sastanaka sa predstavnicima Vlade BPK-a i Grada Goražda o pokretanju pogona kompanije BOSNA-PLASTIK danas je i zvanično organizovano potpisivanje ugovora o davanju Objekta 3 i 4 bivše kasarne ”Šišeta” privrednom društvu BOSNA-PLASTIK d.o.o. Goražde.

Riječ je o investicijama koje podrazumjevaju preradu PET ambalaže i tvrde plastike. Predstavnici pomenute firme su kazali da će za početak uložiti oko 300.000,00 eura u razvoj kompanije u Goraždu, gdje će u prvoj fazi zaposliti 10 radnika.

Jedan od vlasnika kompanije Ibrahim Bikinieev o ulaganju u Goraždu u izjavi za medije je istakao – ”Naše ulaganje će biti oko 300.000,00 eura i planiramo da ćemo krenuti sa proizvodnjom u naredna tri mjeseca. Plan nam je da mjesečno proizvedemo oko 200 tona PET ambalaže i 100 tona drugih vrsta plastike za što imamo pripremljeno tržište. Veoma smo zahvalni Premijerki, ministrima i Gradonačelniku, a posebno lično za mene je zadovoljstvo što ćemo koristiti vojni objekat koji želimo da prilagodimo ekološkim vrijednostima.”

O otvaranju pogona pomenutih investitora na područje Goražda govorio je gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović  – ”Prije nekoliko mjeseci oni su posjetili Goražde kako bi razgovarali o pokretanju biznisa. Obzirom da smo vidjeli da se radi o ozbiljnom investitoru onda smo razmišljali koja bi to najbolja bila lokacija, gdje bi smjestili pogone jer  mi nismo imali potreban prostor. Održali smo sastanak sa Premijerkom i ministrima i zaista imali veliko razumjevanje, tako da smo zajedno dogvorili da im ponudimo Šišeta, gdje je upitanju vojna neperspektivna imovina. Vlade BPK-a i Gradska uprava će u najkraćem roku izdati potrebne dokumente i naravno oni su u obavezi da izvrše sve pripremne radnje kao i potrebne okolišne dozvole. Ova firma je dobro došla i za početak će zaposliti 10 radnika sa tendencijom rasta zapošljavanja na 30. Mi smo zadovoljni, jer su do sada pokazali da su ozbiljni investitori.”

Govoreći o danas potpisanom ugovoru sa predstavnicima firme BOSNA-PLASTIK d.o.o. Goražde premijerka BPK-a Aida Obuća u izjavi za medije je istakla – ”Na prošloj sjednici Vlade donijeta je jednoglasna odluka kojom se Premijeru BPK-a daje saglasnost da potpiše ugovor sa investitorom koji će na prostoru dijela bivše kasarne Šišeta uspostaviti pogon za preradu plastike. Ono što smo mi tražili sa svoje strane jeste da nam se prije nego smo donijeli odluku dostavi biznis plan i da se vidi ozbiljnost kroz to koliko će biti zaposleno radnika obzirom da se za početak radi o 10 novouposlenih sa tendencijom povećanja broja. Ono što smo mi još tražili jeste da se u potpunosti osposobi ovaj objekat i da se prilagodi otvaranju ovog pogona, da se uradi pristupni put i da se u potpunosti ispoštuju zakoni kada je u pitanju zaštita

okoliša. Mi se nadamo brzom otvaranju ove fabrike u datom roku od tri mjeseca, možda i prije i sa naše strane i sa strane Grada Goražda će se sve potrebne dokumentacije i papiri izdati naravno uz klauzulu da se moraju ispoštovati stanadarti kada je u pitanju zaštita okoliša.”