Potpisana dva ugovora sa Vladom BPK-a

U Zgradi Vlade BPK-a danas su potpisana dva veoma bitna ugovora. Prvi ugovor koji se odnosi na korištenje i namjenski utrošak odobrenih sredstava koji se odnose na sufinansiranje projekta ”Izgradnje kolektora fekalne kanalizacije u naselju Bogušići” čija je vrijednost 150.000,00 KM u ime Grada Goražda sa premijerkom Vlade BPK-a potpisao je gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović. Drugi ugovor koji je Gradonačelnik potpisao sa ministrom za privredu BPK-a Mensadom Aranutom odnosi se na sufinansiranje projekta sanacije puta Brajlovići – Zubovići.

”Na Vladi BPK-a donesena je odluka da se podrže projekti lokalnih zajednica u sasatavu BPK-a kada je u pitanju unaprijeđenje komunalne infrastrukture i ruralnog razvoja, tako da smo donijeli odluke u vrijednosti 200.000,00 KM i danas smo potpisali ugovor sa Gradom Goraždem, zatim sa općinama Pale i Foča u FBiH, a riječ je o namjenskim sredstvima sa koda vodnih nakanada tako da je najveći dio sredstava otišao na rješavanje gorućeg problema u naselju Bogušići, a to je regulacija fekalnog kolektora, tako da smo taj projekat podržali sa 150.000,00 KM, po 25.000,00 KM za ove namjene općinama Pale i Foča u FBiH. Cilj resornog ministarstva i ove Vlade je da se namjenska sredstva koriste za kvalitetne projekte i mi smo ovim putem pozvali Gradonačelnika i načelnike da u narednoj 2020. godini kandiduju kvalitetne projekte kako bismo ih mogli podržati.”

Da postoji dobra saradnja između Kantona i Grada Goražda govorio je gradonačelnik dr. sci. Muhamed Ramović i tom prilikom istakao – ”Grad Goražde zajedno sa Vladom Češke realizuje projekat izgradnje prečistača otpadnih voda za naselje Bogušići i mi smo već prvu fazu završili gdje je urađen prečistač i kolektor, sada je ovo druga faza u okviru koje se radi o priključivanju svih stambenih jedinica na jedan sistem čime ćemo riješiti gorući problem ovog naselja. Također, sa Vladom Češke provodimo jedan veliki projekat koji se odnosi na izgradnju kolektora otpadnih voda sa prečistačem na lokalitetu Vitkovići-Goražde-Novo Goražde, a u koji su uključeni i opština Novo Goražde i HE Višegrad.

Kada je u pitanju drugi ugovor aplicirali smo prema Ministarstvu privrede BPK-a za sufinasiranje projekata ruralnog razvoja i sredstva u iznosu od 5.000,00 KM će se uložiti u izgradnju putne komunikacije u Mjesnoj zajednici Berič i mislimo da je i ovaj projekat opravdan.”