Bolji uslovi rada za Civilnu zaštitu općine Pale

Pripadnici Službe Civilne zaštite i aktivisti koji su angažovani u okviru djelokruga rada civilne zaštite, danas su prisustvovali prezentaciji projekta Evropske Unije koji nosi naziv „EU za bolju civilnu zaštitu – izgradnja kapaciteta i priprema BiH za mehanizam Civilne zaštite Evropske Unije“.

Projekat koji je finansiran od strane EU predstavila je Asocijacija za upravljanje rizicima AZURI, čiji se predstavnici održali i prezentaciju istoimenog projekta.

Prema riječima pomoćnika načelnika za Civilnu zaštitu, Munira Radače, cilj ovog projekta je unapređenje rada službe i pripadnika Civilne zaštite. Naime, predstavnici Asocijacije Azuri su uradili Plansku dokumentaciju za zaštitu od požara i to procjenu i plan zaštite od požara i Dokumentaciju za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća – procjenu i plan zaštite.

Također, izradili su i digitalizaciju geodetskog informacionog sistema (GIS) koja obuhvata bazu podataka za općinu Pale i koja mimo potereba civilne zaštite, može imati široku primjenu za potrebe lokalne uprave, ekonomije, turizma i sl.

Također je, ova asocijacija Općini Pale donirala je i računarsku opremu na kojoj je instalirana planska digitalna dokumentacija kao i GIS baza podataka, što je veoma značajno za poboljšanje rada Službe za Civilnu zaštitu – ističe Radača.

Tom prigodom predstavnicima Civilne zaštite je uručen certifikat za rad na ovom projektu i GIS bazi podataka.