Upriličena posjeta Udruženju oboljelih od cerebralne paralize i distrofije

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Eniz Halilović juče su posjetili Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije u Vitkovićima.

Prilikom posjete, sa predsjednicom udruženja Mirsadom Ćulov razgovarano je o problematici s kojom se susreću članovi ovog udruženja te podršci koju pruža Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo u poštivanju prava osoba sa invaliditetom, njihovim potrebama te uključivanju u inkluziju i svakodnevni, društveni život.

Takođe, premijerka i ministar upoznali su se i sa radom radionice koja se nalazi u okviru udruženja.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda (UN) u oktobru 1992, na posebnoj, zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Desetljeća osoba s invaliditetom (1983. – 1992.), usvojila je rezoluciju da se 3. decembar svake godine obilježava kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Nakon donošenja rezolucije, UN-ova Komisija za ljudska prava, u svojoj rezoluciji 1993/29, od 5. marta 1993, pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje 3. decembra s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu.

 

www.bpkg.gov.ba