Ko će liječiti pacijente: Bolnici u Goraždu nedostaju ljekari specijalisti

Dok čekaju na povratak četvero ljekara koji su trenutno na specijalizaciji, menadžment je pokrenuo i sporove protiv dva ljekara koji su napustili bolnicu, a nisu ispoštovali ugovore.

“Četiri doktora su na specijalizaciji iz neurologije, anesteziologije, pedijatrije i urologije, očekujemo da će se vratiti I raditi ovdje, to su goraždanska djeca i to je možda prednost. Kada pošaljete ljekara opšte prakse na specijalizaciju u drugi centar, on potpiše ugovor s bolnicom da je dužan, kad se vrati sa specijalizacije, u dvostrukom vremenskom periodu ostati u radnom odnosu ili eventualno vratiti novac uložen u specijalizaciju. Svaka specijalizacija je pet godina, on za to vrijeme ne radi u kantonalnoj bolnici, ali je bolnica dužna da mu isplaćuje plate, topli obrok, odvojeni život, regres, školarinu za tu edukaciju i polaganje specijalističkog ispita koji je oko 1.000 KM, kad sve to pomnožite sa 12 mjeseci puta pet godina, to su velika sredstva”, pojašnjava za Klix.ba prim. dr. Nermina Kamenica, direktorica Kantonalne bolnice u Goraždu.

Tužbe protiv dva ljekara

Dvoje ljekara specijalista, radiolog i ginekolog su napustili kantonalnu bolnicu, a da nisu ispoštovali obaveze iz ugovora, pa je menadžment pokrenuo sudske sporove, potražujući ukupan iznos oko 190.000 KM.

“Pokrenute su dvije tužbe protiv dva ljekara koji su prekinuli radni odnos i otišli u inozemstvo. Oni znaju da moraju ispoštovati ugovor, ili da rade ili da plate. Radiolog je radio samo jedan dan i nestao, a ginekolog je odradio nekoliko godina u bolnici, on je obavio specijalizaciju po starom sistemu četiri godine i treba raditi ukupno osam godina. Menadžment kantonalne bolnice, odnosno ja kao poslodavac, im nudim da se vrate i odrade taj dug ili da vrate novčana sredstva ili čak i kombinovano, jedan dio da odrade, jedan da plate, postoji mogućnost dogovora. Jedna tužba je oko 112.000 KM, a druga 78.000 KM. Mi smo u međuvremenu ostali bez još jednog ginekologa, dr. Šehić (op.a. Mesud) je dao otkaz i bolnica ima samo jednog ginekologa, ali angažujemo vanjske saradnike iz opšte bolnice. Ni po zakonu ne možete jednog ginekologa držati pripravnim mjesec, mora imati i godišnji odmor i slobodan vikend”, ističe dr. Kamenica.

Bolnica je raspisala konkurse za sedam ljekara specijalista, a direktorica ističe kako su prioritet pedijatrija, ginekologija, nefrologija, radiologija…

Nije sve tako crno

“Primili smo jednog mikrobiologa koji nam se javio na konkurs. Ove godine smo dobili jednog završenog specijalistu iz urgentne medicine i jednog otorinolaringologa, imali smo vanjskog saradnika koji je dolazio dva dana u sedmici, sada ćemo imati specijalistu za uho, grlo i nos svakodnevno, to su dva ljekara koja su bila neophodna ovoj bolnici”, ističe Kamenica.

Nedostatak ljekara specijalista je jedan od gorućih problema Kantonalne bolnice Goražde.

“Problem je što je samo po jedan ortoped, jedan anesteziolog, jedan ginekolog, a usluge pacijentima se moraju pružati. Mi smo mlada bolnica koja je nastala iz rata, kao ratna bolnica, oblikovali smo se od doma zdravlja, nikad nismo imali dovoljno kadra, a koliko treba godina da se iškoluje kadar koji vam ode ili se ne vrati. Imali smo čak slučaj da je doktorica otišla na anesteziologiju, prešla u drugi grad i ostala. Bila je tek na početku specijalizacije i ona je vratila oko 8.000 maraka”, pojašnjava dr. Kamenica.

Prema njenom mišljenju, finansije su najčešći razlog odlaska ljekara, a činjenica je da je od osnivanja bolnice do danas veliki broj njih napustio Goražde.

“U drugim kantonima su veće plate, posebno u Sarajevu, a tu je i trend odlaska ljekara u inozemstvo. Mogu reći da su ovdje pristojne plate ljekara, oni mogu fino da žive jer ljekar ima osnovnu platu i pripravnost, ukoliko je čitav mjesec to je sigurno teže, ali je plaćeno. Ovdje jeste najniža satnica na nivou države, ali bore se ljekari da to bude malo više, potpisali su i kolektivni ugovor, dakle može se normalno, pristojno živjeti”, ističe dr. Kamenica.

Sporni konkursi

Nešto drugačija situacija je s medicinskim osobljem. I pored činjenice da je četvero njih već napustilo bolnicu i otišlo u inozemstvo te još četvero u penziju, dok je šestero na bolovanju, nedostatak medicinskog osoblja na tržištu rada trenutno nije problem.

“Krajem januara će biti raspisan konkurs i vjerovatno će biti primljen i jedan broj medicinskog osoblja”, kaže Kamenica.

Tvrdi kako neće biti primanja u radni odnos bez konkursne procedure, što očito u prethodnom periodu i nije praktikovano. Na propuste kod prijema u radni odnos u 2018. godini ukazao je i Ured za reviziju FBiH koji je u svom izvještaju skrenuo pažnju na prijem 15 zaposlenika u toj godini bez raspisivanja javnog konkursa.

Kamenica ističe da se to desilo prije njenog imenovanja na čelo kantonalne bolnice.

“U mom mandatu je preko Zavoda za zapošljavanje primljeno četvero, na ugovor od šest odnosno 12 mjeseci, i to medicinsko osoblje, i jedna osoba je prešla iz Doma zdravlja”, kaže dr. Kamenica.

Dodaje kako u posljednje vrijeme rade na poboljšanju uslova u kantonalnoj bolnici u kojoj se, tvrdi, godinama nije zanavljala oprema.

“Nabavljeni su autoklav za mikrobiološku službu, pacijent monitor, raspisan je tender za sanitetsko vozilo, endoskopske ručke za gastroskopiju i kolonoskopiju, transportni frižideri za transfuziološku službu, tri EKG aparata. Sve je to odlično za poboljšanje kompletnog rada u bolnici, jer je oprema zastarjela, nije se zanavljala godinama. Imamo podršku kantonalne vlade i resornog ministarstva I zaista se trude da se poboljša zdravstvena usluga. Potrudili smo se I što se tiče operativnih zahvata, zahvaljujući saradnji sa drugim centrima obezbjeđujemo kadar za obavljanje uroloških operacija, operacije katarakte i štitnjače koje se nisu radile do sada, zatim ortopedske operacije. To je značajan napredak i za naše pacijente, ali i ušteda za Zavod zdravstvenog osiguranja. U toku je i procedura u vezi s hemodijaliznim centrom, idejni projekt je urađen, radi se i glavni projekt, kao i edukacija kadra”, ističe direktorica Kantonalne bolnice u Goraždu.