AGANOVIĆ: EGZISTENCIJALNA NAKNADA DEMOBILISANIM BORCIMA U BPK GORAŽDE NAREDNE GODINE

Resorni ministar Edin Aganović pojašnjava da se potreba za izmjenama ovog zakona javila nakon donošenja federalnog Zakona o pravima demobilisanih boraca.

„Taj zakon je stupio na snagu u augustu ove godine. U njemu su definirana određena prava demobilisnaih boraca i članova njihovih porodica a koja nisu bila u našem zakonu. Zakon o dopunskim pravima boraca  i članova njihovih porodica je jedan integralni zakon za sve četiri kategorije boračke populacije, RVI, porodice šehida i poginulih boraca, dobitnike najvećih ratnih priznanja i demobilisane borce“ – pojasnio je Aganović.

Podsjetio je da je jedna od novina egzistencijalna naknada demobilisanim borcima koja je za mlađe od 57 godina, stavljena na teret kantonima.  Prema najnovijim podacima ministarstva, na evidenciji kantonalne Službe za zapošljavanje trenutno je 261  demobilisani borac koji ispunjava uvjete za egzistencijalnu naknadu.

Na koji način će to pravo koristiti demobilisani borci u BPK-a, po riječima Aganovića, zavisi od niza drugih faktora

„Prije svega čeka se usvajanje budžeta BPK-a za 2020. godinu, u čijem nacrtu je već uočeno da neće biti dovoljno sredstava za egzistencijalnu naknadu. Ukupan budžet ministarstva u nacrtu iznosi oko 1,5 miliona KM a na kodu koji se odnosi i na egzistencijalnu naknadu planirano je ukupno 710.000 KM. Međutim 360.000 od toga je namjenjeno za prava koja su već ranije utvrđena zakonom, tako da od 350.000 do 400.000 KM je na raspolaganju za egzistencijalnu naknadu. Ono što će nas voditi eventualno kroz implementaciju ovog zakona jeste što smo mi u zakonu predvidjeli da će vlada donositi odluku o visini koeficijenta. Dakle, stavili smo maksimalnih 5 KM, ali ukoliko ne bude dovoljno sredstava, može biti i 4 KM“ – precizirao je Aganović.

Naglasio je da je izvjesno da su planirana sredstva dovoljna za prvih šest mjeseci naredne godine te da će nedostajući dio nastojati obezbijediti rebalansom ili s većih nivoa vlasti za što, kako ističe, imaju i obećanja.

Dodao je da izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica BPK-a  rađene u saradnji s drugim ministarstvima ali i Koordinacijom boračkih udruženja BPK čiji su prijedlozi i zahtjevi uvaženi.

E. Geca